امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtBa66: کد محصول

mastering eye morphogenesis and eye evolution
مورفولوژی (ریخت شناسی) برجسته چشم و تکامل چشم

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :W. Gehring

سال انتشار :1999

تعداد صفحات انگلیسی :7

تعداد صفحات فارسی :27

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :140,000

تعداد بازديد :277

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مورفولوژی (ریخت شناسی) برجسته چشم و تکامل چشم

اینکه Pax 6 ژنهایی از شاخه های مختلف حیوانات قادر به توسعه اکتوپیک القایی چشم هستند، نشان می دهد که Pax 6 ژن برجسته کنترلی برای مورفولوژی چشم است. این موضوع مطرح می کند که کشف انواع مختلف چشم در metazoa از یک نمونه ی اولیه مشترک، monophyletically، توسط مکانیزمی که تکامل زائد نامیده می شود، مشتق شده است.

توضیح درمورد تکامل یک اندام همانند چشم، یک چالش بزرگ برای همه زیست شناسان تکاملی می باشد. درتئوری " منشا گونه ها " چارلز داروین، یک بخش کلی را به این مشکل اختصاص داد. داروین بطور آزادانه پذیرفت که ایده اینکه یک چشم توانایی سازگاری به منظور تمرکز برروی فاصله های مختلف ، هدایت مقادیر متفاوتی از نور و تصحیح  انحرافی رنگی ومخروطی را دارد،اگر بوسیله انتخاب طبیعی صورت گرفته باشد،میتواند بطور شهودی،غیرمنطقی باشد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته علوم بینایی سنجی و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله mastering eye morphogenesis and eye evolution که تحت عنوان "مورفولوژی (ریخت شناسی) برجسته چشم و تکامل چشم" ترجمه شده است، در سال 1999 نوشته و در ژورنال تخصصی prespective به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 7 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 27 صفحه میباشد.

Abstract

mastering eye morphogenesis and eye evolution

Pax 6 genes from various animal phyla are capable of inducing ectopic eye development, indicating that Pax 6 is a master control gene for eye morphogenesis. It is proposed that the various eye-types found in metazoa are derived from a common prototype, monophyletically, by a mechanism called intercalary evolution.

explaining the evolution of an organ as perfect as the eye is a great challenge for all evolutionary biologists. In his theory ‘The Origin of Species’ Charles Darwin devoted an entire chapter to the problem. Darwin freely admitted that the idea of an eye that is capable of adjusting the focus to different distances, of admitting different amounts of light and of correcting spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection seems intuitively absurd.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله بینایی سنجی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات بینایی سنجی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله مورفولوژی (ریخت شناسی) برجسته چشم و تکامل چشم , ترجمه مقاله mastering eye morphogenesis and eye evolution