امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCd8: کد محصول

budget control and fund accounting
کنترل بودجه و حسابداری حساب مستقل

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :S. Popovcic & V. Mizdrakovic

سال انتشار :2014

تعداد صفحات انگلیسی :5

تعداد صفحات فارسی :11

رشته های مرتبط با این مقاله :مالي

قیمت بر حسب ریال :90,000

تعداد بازديد :327

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

کنترل بودجه و حسابداری حساب مستقل

محققان در این مقاله به تحلیل اجرای مفهوم حسابداری  سرمایه در فرآیند اداره کردن سازمان های غیر انتفاعی می پردازند. کنترل بودجه، یعنی سرمایه هایی که می توان از طریق اجرای انواع مفاهیم از جمله مفهوم حسابداری سرمایه تضمین نمود. هر چند اجرای حسابداری سرمایه دارای سابقه طولانی در ایالات متحده و دیگر کشور های توسعه یافته می باشد، کشور های در حال توسعه به استفاده از سرمایه های عمومی و دیگر منابع در سازمان های غیر انتفاعی تنها در مراحل آخر توسعه توجه بیشتری داشته اند. مزیت های اصلی و معایب این مفهوم با دیدگاه بررسی معرفی احتمالی مفهوم بر طبق گزارش دهی رسمی یا غیر رسمی سازمان های غیر انتفاعی در جمهوری صربستان در این مقاله برجسته می گردد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته حسابداری و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله budget control and fund accounting که تحت عنوان "کنترل بودجه و حسابداری حساب مستقل" ترجمه شده است، در سال 2014 نوشته و در ژورنال تخصصی Symorg به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 5 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 11 صفحه میباشد. 

 

Abstract

budget control and fund accounting

In this paper the authors analyse implementation of the fund accounting concept in the process of managing non-profit organisations. Control of budget, that is, funds can be ensured by implementing various concepts, including, inter alia, the fund accounting concept. Although its implementation has a long history in the USA and other developed countries, developing countries start paying more attention to the use of public funds and other resources in non-profit organisations only in later stages of development. The paper will highlight the main advantages and disadvantages of this concept, with a view to considering possible introduction of the concept into official or unofficial financial reporting of non-profit organisations in the Republic of Serbia.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله حسابداری , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات حسابداری , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله کنترل بودجه و حسابداری حساب مستقل , ترجمه مقاله budget control and fund accounting