امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCq22: کد محصول

Using Maturity Models to Improve Project Management Practice
استفاده از مدلهای بلوغ برای بهبود فرآیند عملی مدیریت پروژه

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :N. Brookes & R. Clark

سال انتشار :2009

تعداد صفحات انگلیسی :11

تعداد صفحات فارسی :16

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :120,000

تعداد بازديد :261

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

استفاده از مدلهای بلوغ برای بهبود فرآیند عملی مدیریت پروژه

این مقاله یافته ­های یک بررسی در مورد ارزیابی نقش مدلهای بلوغ مدیریت پروژه (PMMM) در بهبود فرآیند را ارائه می کند. مدل بلوغ مدیریت پروژه (PMMM) ساختاری است که به شکل وسیعی استفاده شده است. نکته آشکار استفاده از آنها ایده بهبود کارایی پروژه توسط آنها است. هرچندکه، شواهد عملی محدودی برای درک اثرگذاری قیاسی این روشها وجود دارند. علاوه براین، غفلتهایی هم در برخی از مدلهای بلوغ موجود وجود دارند.

این مقاله به ارزیابی انتقادی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه (PMMM) موجود می پردازد و تفاوتهای میان آنها را مشخص می کند. (این تفاوتها شامل تفاوتهای دامنه و تعاریف بلوغ می شوند). ارزیابی نشان می دهد که مدل بلوغ مدیریت پروژه (PMMM) نوعاً به شکل واکنشی و غیر فعال استفاده شده اند و آنها ساختارهای به اندازه کافی محکمی را برای ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه ندارند. این مقاله با شفاف سازی شواهد عملی محدودی که در پیوند با بلوغ و کارایی پروژه هستند خاتمه می یابد و توصیه هایی را برای بررسیهای آتی در پر کردن این فاصله ارائه می کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Using Maturity Models to Improve Project Management Practice که تحت عنوان "استفاده از مدلهای بلوغ برای بهبود فرآیند عملی مدیریت پروژه" ترجمه شده است، در سال 2009 در کنفرانس تخصصی POMS 20th Annual Conference به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 11 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 16 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Using Maturity Models to Improve Project Management Practice

This paper presents the findings of an investigation to evaluate the role of Project Management Maturity Models (PMMM) in improving practice. PMMM are widely used constructs.

Implicit within their use is an idea that they improve project performance. However, limited empirical evidence exists to understand the comparative effectiveness of these approaches. Furthermore, there are a number of key omissions in some existing maturity models.

The paper critically evaluates existing PMMMs and delineates a number of differences between them. (These include differences in scope and definitions of maturity.) The evaluation shows that PMMM are typically used reactively and not proactively and that they do not have sufficiently rigorous protocols in the evaluation of project management maturity. The paper concludes by highlighting the limited empirical evidence that has linked project maturity and project performance and makes suggestions for further investigations to fill this gap.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله مدل بلوغ مدیریت پروژه , ترجمه مقاله Project Management Maturity Models