امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCq48: کد محصول

Tracing intellectual capital cash flows
ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :I. Herremans & R. Isaac

سال انتشار :2007

تعداد صفحات انگلیسی :10

تعداد صفحات فارسی :15

رشته های مرتبط با این مقاله :مالی

قیمت بر حسب ریال :120,000

تعداد بازديد :306

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری

خلاصه تحقیق :

ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری

بازنگری و هدف 

مطالعه یک تمرین اولیه را در ردیابی بکارگیری کالای خاص اجزای سرمایه فکری (ICE) برای گردش وجوهی نشان می دهد که از کاربردشان در پروژه های مشتری تولید شدند. ما این اجزای سرمایه فکری (ICE) را، به عنوان نماینده قطعات دانشی شرکت، فرآیندها و روابط، که در مطالعات قبلی انجام شده با یک شرکت مشاوره بین المللی مجازی که به عنوان فلیر سولوشن شناخته میشود، شناسایی کردیم. در بررسی اخیر، چهار شریک از پنج شریک شرکت ، ثبت های استفاده همزمان هر یک از این ICE ها را در رابطه با صورتحساب های ماهانه برای مشتریان در پروژه هایی در واحد مشاوره ای شرکتشان حفظ کرده اند. با کسب این اطلاعات، این امکان فراهم شد تا تعداد استفاده و اضافه نمودن ارزش پولی به یک گروه منتخب از ICE ها را به صورت ماهانه ، سه ماه و سالانه مشخص نمود.
 یافته های اصلی در حال ظهور از این تحقیق عبارتند از :
•    اضافه کردن ارزش های پولی به ICE ها اماکن پذیر است و در واقع برای تمامی 42 مورد ICE بکار رفته در پروسه ردیابی انجام گرفته است. 
•    هفت مورد از 42 مورد ICE در بیش از نصف گردش های وجوه برای شرکت سهم داشتند که از فعالیت های مشاوره ای ناشی می شود. 
•    فرکانسی که با هر ICE مورد استفاده قرار گرفت به شدت سطح سهم خود را نسبت به جریان های نقدی منعکس کرد. 
•    42 ICE از شش دسته از یازده دسته ICE  ها که در اصل برای فلیر شناسایی شد، می آید. 
•    پروسه ردیابی به شرکاء در تدوین راهبرد شرکت مطابق با مصرف IC و سهم دلار کمک کرده است. 
•    ثبت اقلام  فهرست موجودی IC و گردش ها ، انتقال ایده ها در میان شرکاء را تضمین کرده است، از اینرو از تفکیک یک سهام از دانش در شریک تکی اجتناب می گردد و بدین وسیله از استفاده اش توسط شرکت جلوگیری بعمل می آید . 
•    این تمرین یک آگاهی را در میان شرکاء راجع به این موضوع ایجاد کرده است که ICE ها در هدایت گردش وجوه بسیار سودمند هستند و این که ICE ها برای بقای سازمان حیاتی می باشند از اینرو ارزش را در بعضی شرایط حفظ می کنند. 
•    اکنون شرکاء از ICE هایی آگاهند که ممکن است به طور بالقوه برای تولید نقدینگی در پروسه مشاوره از دست بروند و این موضوع آنها را توانمند می سازد تا معین نمایند ، ایا برای استانداردسازی یا کالاسازی به عنوان محصول نرم افزاری آماده هستند. 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Tracing intellectual capital cash flows که تحت عنوان "ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری" ترجمه شده است، در سال 2007 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 10 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 15 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Tracing intellectual capital cash flows

Research summary:
Tracing intellectual capital cash flows 

Overview and objective

The study represents an initial exercise in tracing the utilisation of a specific stock of intellectual capital elements (ICEs) to the cash flows they generate from their use on client projects. We identified these ICEs, representing pieces of corporate know-how, processes and relationships, in earlier studies conducted with a virtual international consulting firm known as Flare Solutions Ltd. In the current study, four of the five partners of the firm maintained records of the proportional usage of each of these ICEs in relation to monthly billings to clients on projects in the consulting unit of their firm. From this information, it was possible to determine a frequency of use and to affix a monetary value to a select group of ICEs at monthly, quarterly and annual intervals.
The main findings emerging from this research are as follows:
• It is possible to affix monetary values to ICEs and indeed this was done for all 42 ICEs used in the tracing process.
• Seven of the 42 ICEs contributed over half of the cash flows for the company arising from consulting activities.
• The frequency with which each ICE was used strongly reflected its contribution levels towards cash flows.
• The 42 ICEs came from six of the 11 categories of ICEs originally identified for Flare.
• The tracing process has helped the partners formulate company strategy consistent with IC usage and dollar contribution.
• The record of IC inventory stocks and flows has ensured the transfer of ideas among the partners, thus avoiding isolation of a stock of knowledge in a single partner and thereby inhibiting its use by the entire firm.
• This exercise has created awareness among the partners as to which ICEs are most useful in driving cash flows and which ICEs are crucial for the organisation’s survival, thus worth protecting in some manner.
• The partners are now aware of those ICEs that may be losing potential to generate cash in the consulting process, and this enables them to determine if they are ready for standardisation or commoditisation as a software product.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری , ترجمه مقاله Tracing intellectual capital cash flows