امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtCj63: کد محصول

Summary Process for measuring ROI
خلاصه ای از فرآیند اندازه گیری ROI

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :HP Invent

سال انتشار :2004

تعداد صفحات انگلیسی :25

تعداد صفحات فارسی :62

رشته های مرتبط با این مقاله :مدیریت، مالی

قیمت بر حسب ریال :150,000

تعداد بازديد :325

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

خلاصه ای از فرآیند اندازه گیری ROI

این مقاله به منظور فراهم نمودن برخی از ایده ها و اطلاعات مقدماتی اصلی جهت کمک به اعضای CEdMA برای فراهم نمودن فرایندهای ROI (برگشت سرمایه) اختصاصی خود تهیه شده است. مشتریان CEdMA عموماً خریداران نرم افزارها و سخت افزارهای IT هستند، و اعضای  CEdMAعهده دار مسئولیت آموزش این مشتریان هستند. سئوالی که این مقاله به آن پاسخ می دهد عبارت است از:" چگونه می توانیم به مشتریان کمک نماییم تا درک کنند و خود را توجیه نمایندکه نیازمند سرمایه گذاری در امر آموزش صحیح و جامع هستند و ما چگونه می توانیم مزایای نسبی روشهای مختلف کسب آموزش را ارائه دهیم؟"
به کارگیری بعضی فرایندهای اندازه گیری برای مدیریت برنامه های آموزشی و سرمایه گذاری مهم است، همانطور که هر پروژه ی دیگری نیازمند سرمایه گذاری مالی قابل توجه توسط یک کسب و کار می باشد. برنامه های آموزشی منابع را مصرف می کنند (به طور مثال آنها وقت و پول مردم را میگیرند)، اما این برنامه ها برای به حداکثر رساندن برگشت سرمایه در برنامه ها و تولیدات و همچنین برای بهبود کلی بازدهی نیروی کار مهم و ضروری هستند(مثلا  ایجاد اثرپذیری از سیستمهای نرم افزاری، نیازمندکاربرانی است که بتوانند از سیستم به نحو موثری استفاده کنند اگر سود بالقوه سیستمهای نرم افزاری با تمرین عملی تحقق می یابد). اگر ROI با موفقیت اندازه گیری و مدیریت شد، مهم است که فرایند به زودی در چرخه طراحی برنامه های آموزشی گنجانده شود.
هدف این مقاله ارائه پیش نیازهایی برای برگشت سرمایه (ROI) و مستند سازی یک روش ساده برای پیش بینی یا محاسبه برگشت سرمایه از نظر مالی در برنامه های آموزشی است. هدف این مقاله ارائه تحلیلهای مفصل از روشهای اندازه گیری آماری برگشت سرمایه نیست اما وسیله ای است که شما می توانید از آن برای شروع ساخت ابزارهای پیش بینی و اندازه گیری استفاده کنید و سپس این ابزارها را به نحوی که علاقه دارید ایجاد کنید.

 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی علوم اقتصادی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Summary Process for measuring ROI که تحت عنوان "خلاصه ای از فرآیند اندازه گیری ROI" ترجمه شده است، در سال 2004 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 25 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 62 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Summary Process for measuring ROI

This paper has been prepared to provide to members of CEdMA some basic introductory information and ideas to assist in the preparation of their own customised ROI processes. CEdMA‟s clients are typically purchasers of IT software and hardware, and CEdMA members are responsible for the provision of training to these clients. The question this paper addresses is “How do we help customers understand and justify for themselves the need to invest properly and comprehensively in training, and how do we present the comparative benefits of different approaches to training?”
Implementing some form of measurement process is as important for managing training programmes and investment, as it is for any other project requiring significant financial investment by a business.
Training programs consume resources (ie they take people‟s time and cost money), but they are also critical to maximising the return on investment in other programs or products (e.g. the effective introduction of software systems requires users to be able to use the systems effectively if the potential benefit of the software systems is to be realised in practice), as well as generally improving the productivity of the workforce. If ROI is to be successfully managed and measured, it is important that the process be included early in the planning cycle for the training programs.
The purpose of this paper is to provide a background to Return on Investment (ROI), and to document a simple approach to predicting or calculating the Return on Investment, in financial terms, from training programmes. This paper is not intended to be a detailed analysis of ROI statistical measurement techniques, but a tool on which you can start to build simple predictors or measurement tools, and then make them as sophisticated as you wish.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله اقتصاد , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات اقتصاد , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله خلاصه ای از فرآیند اندازه گیری ROI , ترجمه مقاله Summary Process for measuring ROI