امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtBo34: کد محصول

Stability of Essential Oils: A Review
پایداری روغن های اساسی : یک بازنگری

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :C. Turek & F. Stintzing

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :14

تعداد صفحات فارسی :30

رشته های مرتبط با این مقاله :شیمی

قیمت بر حسب ریال :150,000

تعداد بازديد :241

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

پایداری روغن های اساسی : یک بازنگری

مصرف کنندگان در سال های اخیر به محصولات طبیعی به عنوان گزینه هایی برای افزودنی های مصنوعی یا عوامل مرتبط فارمولوژیکی علاقه دائما فزاینده ای نشان داده اند. در میان محصولات طبیعی، روغن های اصلی از محبوبیت زیادی در زمینه صنایع غذایی، وسایل آرایشی و همچنین دارویی بروخوردار گشته اند. روغن های اصلی که از آرایه ای از چندین ترکیب لیپوفلیک و بی نهایت فرار استناج شده از طیف وسیعی از دسته های شیمایی مختلف تشکیل می گردند، به این دلیل شناخته شده هستند که مظنون به واکنش های تبدیل و تجزیه هستند. فرآیندهای اکسایشی و پلیمراسیون ممکن است منجر به از دست رفتن کیفیت و ویژگیهای فارمولوژیکی گردند. علی رغم رابطه آنها برای مصرف کنندگان، در اینجا اطلاعات اندکی در زمینه رسیدگی به این موضوع در دسترس می باشد. بنابراین، بازنگری موجود یک خلاصه جامعی را در تغییرات ممکن در مورد روغن های اصلی و فاکتور های تاثیر گذار بر پایداری اشان را ارایه می کند. انواع مسیر های تخریب به محض در معرض قرارگیری پارامترهای بیرونی با تمرکز بر روغن های اصلی به صورت انفرادی به طور مختصر بیان می گردند. از جمله مواری که تاثیر حیاتی در یکپارچگی روغن های اصلی دارند می توان از درجه حرارت، نور  و در دسترس بودن اکسیژن نام برد. در نهایت، روش های تحلیلی برای برآورد حقیقی و همچنین پروفایل های روغن اصلی با توجه به شایستگی اشان برابر ردیابی تغییرات شیمایی ارزیابی می گردند. این باور وجود دارد که تنها بازرسی دقیق روغن های اصلی از طریق مجموعه ای از روش های مناسب باعث برآورد عالی کیفیت می گردد که به طور مشابه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان مناسب می باشد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته علوم تغذیه و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Stability of Essential Oils: A Review که تحت عنوان "پایداری  روغن های اساسی : یک بازنگری" ترجمه شده است، در سال 2013 نوشته شده و در ژورنال تخصصی Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 14 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 30 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Stability of Essential Oils: A Review

In recent years, consumers have developed an ever-increasing interest in natural products as alternatives for artificial additives or pharmacologically relevant agents. Among them, essential oils have gained great popularity in the food, cosmetic, as well as the pharmaceutical industries. Constituting an array of many lipophilic and highly volatile components derived from a great range of different chemical classes, essential oils are known to be susceptible to conversion and degradation reactions. Oxidative and polymerization processes may result in a loss of quality and pharmacological properties. Despite their relevance for consumers, there is a paucity of information available addressing this issue. Therefore, the present review provides a comprehensive summary on possible changes in essential oils and factors affecting their stability. Focusing on individual essential oils, the various paths of degradation upon exposure to extrinsic parameters are outlined. Especially temperature, light, and oxygen availability are recognized to have a crucial impact on essential oil integrity. Finally, analytical methods to assess both genuine as well as altered essential oil profiles are evaluated with respect to their suitability to track chemical alterations. It is believed that only a careful inspection of essential oils by a set of convenient methods allows profound quality assessment that is relevant to producers and consumers alike.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله علوم تغذیه , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات علوم تغذیه , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله پایداری روغن های اساسی , ترجمه مقاله Stability of Essential Oils