امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtBa26: کد محصول

Retinal Blood Vessel Segmentation
قطعه بندی رگ خونی شبکیه ای

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Sh. Joshi & P.T. Karule

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :4

تعداد صفحات فارسی :9

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :70,000

تعداد بازديد :276

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

قطعه بندی رگ خونی شبکیه ای

تصاویر دیجیتالی از شبکیه گرفته می شوند و توسط حرفه ای های آموزش دیده رتبه بندی می شوند. پیشرفت بیماری شبکیه ای دیابتی بواسطه شدت اش برآورد می گردد که در عوض فرکانس آزمایشات را مشخص می سازد. بنابراین، کمبود اساسی در زمینه ناظران حرفه ای باعث توسعه پایش کامپیوتری گردید. تخمین شبکه  رگ های خونی نقش مهمی در انواع بی نظمی های پزشکی ایفاء می کند. آشکار سازی های تعدادی از بی نظمی های رگ نظیر بیماری شبکیه  دیابتی به آشکار سازی شبکه رگ های خونی بستگی دارد. کانال سبز رنگ فوندوس تصویر RGB در این کار برای رسیدن به رد هایی از رگ های خونی استفاده شده بود. الگوریتم با استفاده از عملیات موروفولوژیکی توسعه یافته بود تا پس زمینه را هموار ساخته، تا دیدن رگه ها میسر گردد. اجزای سازماندهی دیسک در این کار استفاده گردیدند. الگوریتم پیشنهادی از ماژول هایی نظیر افزایش کنتراست، محروم سازی پس زمینه و آستانه سازی استفاده کرده بود. تکنیک های توصیف شده در مقاله بر اساس عملیات مورفولوژیکی می باشند و در پایگاه داده در دسترس عموم DRIVE، diaretb0، پایگاه داده های diaretb1 و تصاویری از بیمارستان چشم می باشند. نتایج آزمایشگاهی گرفته شده از طریق استفاده از تصاویر کانال سبز / مقیاس خاکستری معرفی شده بودند. الگوریتم پیشنهادی نشان داده بود که یک روش بی نهایت موثر برای دسته بندی رگ های خونی شبکیه ای می باشد. الگوریتم پیشنهادی ساده و با اجرای راحت در واقع بهترین مجموعه برای کاربرد های پردازش سریع می باشد. 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته بینایی سنجی و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Retinal Blood Vessel Segmentation که تحت عنوان "قطعه بندی رگ خونی شبکیه ای" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته و در ژورنال تخصصی International Journal of Engineering and Innovative Technology به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 4 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 9 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Retinal Blood Vessel Segmentation

Digital images are obtained from the retina and graded by trained professionals. Progression of diabetic retinopathy is assessed by its severity, which in turn determines the frequency of examinations. However, a significant shortage of professional observers has prompted computer assisted monitoring. Assessment of blood vessels network plays an important role in a variety of medical disorders. Manifestations of several vascular disorders, such as diabetic retinopathy, depend on detection of the blood vessels network. In this work green channel of the fundus RGB image was used for obtaining the traces of blood vessels. The algorithm developed used morphological operation to smoothen the background, allowing veins, to be seen clearly. Disc structuring elements were used in this work. The proposed algorithm has employed modules such as contrast enhancement, background exclusion and thresholding.

The techniques describe in the paper is based on morphological operation and apply on publicly available DRIVE, diaretdb0, diaretdb1 databases and images from eye hospital. Experimental results obtained by using gray-scale/green-channel images have been presented. The proposed algorithm has been shown to be a highly effective method for classifying retinal blood vessels. The proposed algorithm being simple and easy to implement, is best suited for fast processing applications.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله بینایی سنجی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات بینایی سنجی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله قطعه بندی رگ خونی شبکیه ای , ترجمه مقاله Retinal Blood Vessel Segmentation