امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtAq41: کد محصول

Person Following Robot with Vision-based and Sensor Fusion Tracking Algorithm
ربات تقلید کننده از انسان بوسیله الگوریتم ردیابی ادغام سنسور و مبتنی بر بینایی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :T. Sonoura & T. Yoshimi

سال انتشار :2008

تعداد صفحات انگلیسی :20

تعداد صفحات فارسی :37

رشته های مرتبط با این مقاله :برق و مکانیک

قیمت بر حسب ریال :170,000

تعداد بازديد :248

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ربات تقلید کننده از انسان بوسیله الگوریتم ردیابی ادغام سنسور و مبتنی بر بینایی

جمعیت شناسی های اخیر نشان می دهند که ژاپن در حال تجربه ترکیبی از جمعیت پا به سن گذاشته و کاهش نرخ تولد می باشد. بنابراین، علاقه به استعداد بالقوه ربات های همزی با انسان نظیر ربات های پشتیبانی کننده امور زندگی روزانه در حال رشد می باشد که می توانند از افراد مسن و کودکان مراقبت نمایند. ربات های همزی با انسان به قابلیت های پیچیده ای نیاز دارند تا به همزیستی و تعامل با انسان ها برسند. برای این ربات ها مهم است تا اهداف انسانی را درک نمایند و با انسان ها و محیط تعامل داشته باشند. ما این فناوری ها را که ارزش واقعی برای مردم  و جامعه ایجاد می کنند ( فناوری های با مرکزیت انسان ) میخوانیم و بعضی ربات های خانگی و ربات های همزی با انسان را توسعه میدهیم. ( یو شیمی و همکاران 2004 ؛ ماتسوهیرا و همکاران 2005 ) . توسعه این ربات ها یک هدف نوعی برای فناوری های با مرکزیت انسان می باشد، اما این فناوری ها نه تنها برای ربات ها بلکه برای تمامی دستگاهایی که انسان ها استفاده می کنند، کاربرد دارند. 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Person Following Robot with Vision-based and Sensor Fusion Tracking Algorithm که تحت عنوان "ربات تقلید کننده از انسان بوسیله الگوریتم ردیابی ادغام سنسور و مبتنی بر بینایی" ترجمه شده است، در سال 2008 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 20 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 37 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Person Following Robot with Vision-based and Sensor Fusion Tracking Algorithm

Current demographics show that Japan is experiencing a combination of an aging population and a declining birth rate. Therefore, interest is growing in the potential of human symbiotic robots such as daily life support robots that can care for the aged and young children. Human symbiotic robots require sophisticated capabilities to achieve symbiosis and interaction with humans. It is essential for these robots to understand human intentions, and interact with humans and the environment. We call these technologies, which create real value for people and society, "human-centric technologies", and have developed some home robots and human symbiotic robots (Yoshimi et al., 2004; Matsuhira et al., 2005a; Matsuhira et al., 2005b). The development of these robots is a typical target for human-centric technologies, but these technologies are not only applicable for robots but also for all machines that humans use.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله کامپیوتر , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله ربات تقلید کننده از انسان بوسیله الگوریتم ردیابی ادغام سنسور و مبتنی بر بینایی , ترجمه مقاله Person Following Robot with Vision-based and Sensor Fusion Tracking Algorithm