امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtCj42: کد محصول

Universal banks: Optimal for clients and financial stability
بانکهای جهانی: بانک هایی بهینه برای مشتریان و ثبات مالی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :J. Schildbach

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :23

تعداد صفحات فارسی :55

رشته های مرتبط با این مقاله :مالی،حسابداری

قیمت بر حسب ریال :190,000

تعداد بازديد :252

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

بانکهای جهانی: بانک هایی بهینه برای مشتریان و ثبات مالی

طی ماه های اخیر پویایی سیاسی در اروپا در برابر بانکهای جهانی تغییر یافته اند. این پیشرفت خطرناکی است که نقش کلیدی و محوری چنین بانکهایی را در اقتصادهای مدرن تهدید می کند و بانکهای اروپایی را در خطر زیان نسبت به همکارانشان در ایالات متحده و آسیا قرار می دهد.

سه مزیت مدل بانکداری بین المللی از این قرار است:

دامنه وسیعی از خدمات مشتریان: بانکهای جهانی طی 200 سال گذشته سیر تکاملی خود را با صنعتی سازی کشورهای توسعه یافته سپری کرده اند. آنها راه حلهای اقتصادی جامعی را به مشتریان در مراکز ارائه دهنده خدماتی مالی که می توانند خدمات سفارشی، اعتبار بالاتر و هزینه های سرمایه گذاری کمتری از بانکهای تخصصی محدودتر ارائه کنند، میدهند. چنین خدماتی برای شرکتهای فعال بین المللی بزرگ مانند شرکتهایی که عامل محرک موفقیت اقتصادی در صادرات آلمان هستند جذابیت دارد.

 

هزینه های کمتر برای مشتریان و اقتصاد حقیقی: بانکهای جهانی قادرند تا سودها را افزایش دهند و توامان کار صرفه جویی اقتصادی را انجام دهند. این منافع در اختیار سرمایه گذاران و مشتریان جهانی قرار می گیرند. در نهایت این منافع هزینه های مالی را برای جامعه می کاهند.


ثبات اقتصادی بیشتر: بانکهای جهانی تمایل دارند تا با استفاده از تنوع عملیات های بانکی شان ثبات بیشتری پیدا کنند. برای مثال از سال 2000 و در تمام چرخه مالی، سودهای بعداز کسر مالیات بر سهام در بانکهای بزرگ جهانی ثبات بیشتری نسبت به بانکهای تخصصی داشتند. با توجه به پوشش وسیع تر این بانک ها، آنها جایگاه بهتری در نمایش سلامت مالی مشتریان خاص دارند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی علوم اقتصادی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Universal banks: Optimal for clients and financial stability که تحت عنوان "بانکهای جهانی: بانک هایی بهینه برای مشتریان و ثبات مالی" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 23 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 55 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Universal banks: Optimal for clients and financial stability

The political dynamics in Europe have shifted against universal banks in recent months. This is a dangerous development that threatens the key role such banks play in modern economies and risks putting European banks at a competitive disadvantage to their peers in the US and Asia.

There are three key advantages of the universal banking model:

Broad range of services for customers: Universal banks have evolved over the past 200 years in parallel with the industrialisation of developed countries. They provide customers with comprehensive financial solutions in a “one-stop shop” that can offer tailor-made services, higher volumes of credit and lower funding costs than narrower “specialist banks”. This is particularly attractive to large, internationally active companies such as those that have powered Germany’s export-driven economic success.

 

Lower costs for customers and the real economy: Universal banks are able to leverage revenue and cost synergies through economies of scale and scope. These benefits are passed on to universal banks’ customers and investors. Ultimately these benefits lower the costs of finance for society as a whole.


Greater financial stability: Universal banks tend to be more stable thanks to the diversification of their operations. For example, since 2000 and throughout the cycle, post-tax returns on equity at large universal banks have been more stable than at specialist banks. Given their broader coverage, universal banks are also better positioned to monitor the financial health of specific clients as well as to spot unsustainable risk accumulation across financial markets.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله اقتصاد , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات اقتصاد , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله بانکهای جهانی: بانک هایی بهینه برای مشتریان و ثبات مالی , ترجمه مقاله Universal banks: Optimal for clients and financial stability