امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtAk35: کد محصول

Modelling of palm oil production using fuzzy expert system
مدل سازی تولید روغن خرما با استفاده از سیستم خبره فازی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :L.Amelia & D. Wahab

سال انتشار :2009

تعداد صفحات انگلیسی :15

تعداد صفحات فارسی :32

رشته های مرتبط با این مقاله :مهندسی مواد

قیمت بر حسب ریال :130,000

تعداد بازديد :281

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مدل سازی تولید روغن خرما با استفاده از سیستم خبره فازی

تولید روغن خرما خام و تخم خرما به دلیل تاثیر متغیرهای فرآوری و فاکتورهای زیست محیطی یک مشکل پیچیده می باشد. این متغیرهای فرآوری بر مقدار روغن خرما خام و ضایعات تخم خرما در طول فرآوری تاثیر می گذارند. رویکرد منطق فازی بجای مدل ریاضی یک مکانیزم ساده تر و راحت تر را برای توصیف روابط بین متغیرهای فرآوری مقدار روغن خرمای خام و ضایعات تخم خرما فراهم می کند. چهار مدل سیستم خبره فازی در این بررسی برای هر ایستگاه فرآوری روغن خرما توسعه یافته اند. تقریب روش مرکز ثقل برای غیر فازی کردن پیشنهاد می گردد تا توسعه مدل را با استفاده از میکروسافت اکسل میسر سازد. جهت مقایسه، مدل ها با استفاده از نرم افزار متلب توسعه یافتند. نتایج کسب شده از مدل اکسل بسیار نزدیک به نتایج حاصل از نرم افزار متلب بودند. 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مکانیک و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Modelling of palm oil production using fuzzy expert system که تحت عنوان "مدل سازی تولید روغن خرما با استفاده از سیستم خبره فازی" ترجمه شده است، در سال 2009 نوشته شده و در ژورنال تخصصی ELSERVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 15 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 32 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Modelling of palm oil production using fuzzy expert system

The production of crude palm oil and palm kernel is a complex problem due to the influence of processing variables and environmental factors. These processing variables influence the amount of crude palm oil and palm kernel losses during processing. Instead of mathematical model, fuzzy logic approach provides a simpler and easier mechanism to describe the relationships between the processing variables and the amount of crude palm oil and palm kernel losses. In this study, four fuzzy expert system models were developed for each palm oil processing station. An approximation of centre of gravity method for defuzzification is also proposed to enable the development of the model using MicrosoftExcel. For comparison purpose, the models were also developed using MATLAB. Results obtained from the Excel model are found to be very close to the results from MATLAB.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مکانیک , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مکانیک , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله سیستم خبره فازی , ترجمه مقاله fuzzy expert system