امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtDb45: کد محصول

Maximum likelihood estimation for ordered expectations of correlated binary variables
تخمین حداکثر احتمال امیدهای مرتب شده از متغیرهای دودویی همبسته

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :W. Gamrot

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :13

تعداد صفحات فارسی :19

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :110,000

تعداد بازديد :246

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تخمین حداکثر احتمال امیدهای مرتب شده از متغیرهای دودویی همبسته

یک توزیع دودویی چندمتغیری که همبستگی بین متغیرهای جداگانه را شامل میشود در نظر گرفته شده است. دسترسی به اطلاعات کمکی، شکلی از مرتب سازی ساده ی محدودیتها را میدهد که روی مقادیر امیدشان فرض شده اند. مسئله ساخت تخمینهای محدودیت- نگهداری برای امیدها بعنوان بیشینه سازی شرطی تابع احتمالی محدب برای توزیع چندجمله ای با محدودیت های انتخاب شده مناسب، فرمول بندی شد. مقادیر شروع برای الگوریتمهای بهینه سازی محدب پیشنهاد شد. تخمینگر پیشنهادی تحت فرضیات خفیف سازگار است.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته ریاضی و زیر شاخه علوم پایه میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Maximum likelihood estimation for ordered expectations of correlated binary variables که تحت عنوان "تخمین حداکثر احتمال امیدهای مرتب شده از متغیرهای دودویی همبسته" ترجمه شده است، در سال 2013 نوشته و در ژورنال تخصصی Springer به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 13 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 19 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Maximum likelihood estimation for ordered expectations of correlated binary variables

A multivariate binary distribution that incorporates the correlation between individual variables is considered. The availability of auxiliary information taking the form of simple ordering constraints on their expected values is assumed.
The problem of constructing constraint-preserving estimates for expectations is formulated as conditional maximization of convex likelihood function for corresponding multinomial distribution with suitably chosen restrictions. Starting values for convex optimization algorithms are proposed. The proposed estimator is consistent under mild assumptions.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله ریاضی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات ریاضی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله تخمین حداکثر احتمال امیدهای مرتب شده از متغیرهای دودویی همبسته , ترجمه مقاله Maximum likelihood estimation for ordered expectations of correlated binary variables