امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtBm62: کد محصول

Ligand-targeted particulate nanomedicines undergoing clinical evaluation: Current status
ذرات نانو داروهای هدف-لیگاند، تحت ارزیابی پزشکی: موقعیت کنونی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :R. van der Meel & L. Vehmeijer

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :15

تعداد صفحات فارسی :70

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :160,000

تعداد بازديد :133

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ذرات نانو داروهای هدف-لیگاند، تحت ارزیابی پزشکی: موقعیت کنونی

از آنجایی که Doxil ® نزدیک به 20 سال پیش در بازار معرفی شد، تعدادی از نانوداروها بخشی از رژیم های درمانی در درمانگاه شده است. به غیر از ترکیبات داروهای آنتی بادی ، همه این نانو داروها عاری از اهداف لیگاند هستند و صرفا بر روی خواص فیزیکی و (پاتوژن) فرایندهای فیزیولوژیکی خود در بدن برای توزیع زیستی خود، تکیه می کنند و توانایی را هدف قرار می دهند. در همین زمان، بسیاری از مطالعات پزشکی بر روی نانو داروها در معرض لیگاندهای هدف یا نانوداروهایی با لیگاندهای هدف قرار گرفته شده گزارش شده است ، در عین حال هیچ یک از اینها تا این لحظه تایید نشده است. در بررسی حاضر، ما مرور مختصری از 13 ذرات نانو داروهای هدف-لیگاند  (PNMs هدف - لیگاند) را که در آزمایشات پزشکی پیشرفت کرده است، ارائه می دهیم. پیشرفت در هر هدف-لیگاند PNM بر اساس داده های موجود در دسترس (قبل) پزشکی، مورد بحث است. نتیجه گیری اصلی از این تحلیل این است که (الف) PNMs هدف-لیگاند ثابت شده است که در مدل های پزشکی ایمن و موثر هستند. (ب) اکثریت قریب به اتفاق هدف –لیگاند PNMها ، برای درمان سرطان تولید می شود؛ (ج) سهمی از هدف-لیگاندها برای اثر بخشی PNM کاملا ثابت نشده است. و (د) لیگاندهای هدف، محلی شدن PNM را درون بافت هدف ایجاد نمی کنند، بلکه منافع را از نظر درونی سازی سلول هدف و حفظ بافت هدف پس از آن که PNM به محل مورد نظر رسید، ایجاد می کند. افزایش شناخت در مورد قسمت های داخل بدن و تعاملات هدف-لیگاند PNMs با پروتئین ها و سلول ها در بدن انسان برای پیشبرد منطقی ترجمه پزشکی هدف-لیگاند PNMها الزامی است. چشم انداز آینده برای روش هدف-لیگاند PNM شامل تحویل داروهایی است که درعبور از غشای سلولی، ناکارآمد یا ناتوانند، درمان تومورهای مقاوم در برابر دارو، هدف گرفتن جریان خون تومور، تولید واکسن هدف و نانو داروها است که قادر به عبور از مانع خونی مغز است.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته داروسازی و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Ligand-targeted particulate nanomedicines undergoing clinical evaluation: Current status که تحت عنوان "ذرات نانو داروهای هدف-لیگاند، تحت ارزیابی پزشکی: موقعیت کنونی" ترجمه شده است، در سال 2013 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 15 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 70 صفحه میباشد

 

Abstract

Ligand-targeted particulate nanomedicines undergoing clinical evaluation: Current status

Since the introduction of Doxil® on the market nearly 20 years ago, a number of nanomedicines have become part of treatment regimens in the clinic. With the exception of antibody–drug conjugates, these nanomedicines are all devoid of targeting ligands and rely solely on their physicochemical properties and the (patho)physiological processes in the body for their biodistribution and targeting capability. At the same time, many preclinical studies have reported onv nanomedicines exposing targeting ligands, or ligand-targeted nanomedicines, yet none of these have been approved at this moment. In the present review, we provide a concise overview of 13 ligand-targeted particulate nanomedicines (ligand-targeted PNMs) that have progressed into clinical trials. The progress of each ligand-targeted PNM is discussed based on available (pre)clinical data. Main conclusions of these analyses are that (a) ligand-targeted PNMs have proven to be safe and efficacious in preclinical models; (b) the vast majority of ligand-targeted PNMs is generated for the treatment of cancer; (c) contribution of targeting ligands to the PNM efficacy is not unambiguously proven; and (d) targeting ligands do not cause localization of the PNM within the target tissue, but rather provide benefits in terms of target cell internalization and target tissue retention once the PNM has arrived at the target site. Increased understanding of the in vivo fate and interactions of the ligand-targeted PNMs with proteins and cells in the human body is mandatory to rationally advance the clinical translation of ligand-targeted PNMs. Future perspectives for ligand-targeted PNM approaches include the delivery of drugs that are unable or inefficient in passing cellular membranes, treatment of drug resistant tumors, targeting of the tumor blood supply, the generation of targeted vaccines and nanomedicines that are able to cross the blood–brain barrier

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله داروسازی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات داروسازی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله نانو داروهای هدف-لیگاند , ترجمه مقاله Ligand-targeted particulate nanomedicines