امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtDc50: کد محصول

Karst and Paleokarst Features involving Sandstones of the Judbarra / Gregory National Park, Northern Territory, Australia
ویژگی های کارست و پالئوکارست ، در برگیرنده سنگ ماسه ها از پارک ملی جودبارا / جورجی ، منطقه شمالی استرالیا

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :K. Grimes

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :7

تعداد صفحات فارسی :16

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :130,000

تعداد بازديد :265

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ویژگی های کارست و پالئوکارست ، در برگیرنده سنگ ماسه ها از پارک ملی جودبارا / جورجی ، منطقه شمالی استرالیا

علاوه بر کارست کربنات ، پارک ملی جودبارا /جورجی منطقه حاره ای شمال استرالیا دارای ویژگی های کارست و پالئکراست مرتبط با نواحی ماسه سنگ پروتوزوئیک می باشد. روی یک فلات ماسه سنگ در محدوده نیوکاسل، چندین فرورفتگی بزرگ به شکل گودال در ماسه سنگ جرج جاسپر پروتوزوئیک وجود دارند. 
چون آنجا یک منطقه کربناته می باشد، پروتوزوئیک Campbell Springs Dolostone، در حدود 110 متر زیر سطح فلات، ممکن است این گودال ها زیر ویژگی های کارست منتجه از توقف رو به بالای حفره¬های غار بزرگ باشند. 
در منطقه شمالی دور از ناحیه کارست جودبارا، منطقه ای از chert breccia بر روی نقشه های زمین شناسی نشان داده شده است، و بدنه های خطی ماسه سنگ brecciated به بستر های کربنات skull creek  شکل اضافه می شوند . ماسه سنگ از  ماسه سنگ جرج جاسپر منتج می گردد که به شکل Skull Creek  در مناطق مجاور قرارمی گیرند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته زمین شناسی و زیر شاخه علوم پایه میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Karst and Paleokarst Features involving Sandstones of the Judbarra / Gregory National Park, Northern Territory, Australia که تحت عنوان "ویژگی های کارست و پالئوکارست  ، در برگیرنده سنگ ماسه ها از پارک ملی جودبارا   / جورجی  ، منطقه شمالی استرالیا" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته شده و در ژورنال تخصصی Journal compilation © Australian Speleological Federation Inc به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 7 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 16 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Karst and Paleokarst Features involving Sandstones of the Judbarra / Gregory National Park, Northern Territory, Australia

In addition to carbonate karsts, the Judbarra / Gregory National Park of tropical northern Australia has karst and paleokarst features associated with Proterozoic sandstone units.
On a sandstone plateau in the Newcastle Range, there are several large collapse dolines formed in the Proterozoic Jasper Gorge Sandstone. As there is a carbonate unit, the Proterozoic Campbell Springs Dolostone, lying about 110 m beneath the plateau surface, these sinkholes may be subjacent karst features resulting from the upward stoping of large cave chambers.
In the Far Northern area of the Judbarra Karst Region, areas of chert breccia are shown on the geological maps, and linear bodies of brecciated sandstone are inset into the carbonate beds of the Skull Creek Formation. The sandstone is derived from the Jasper Gorge Sandstone, which overlies the Skull Creek Formation in adjoining areas. The breccia is interpreted as paleokarst of uncertain age resulting from subsidence of the sandstone intokarst trenches or collapsed cavities developed in the underlying carbonate beds.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله زمین شناسی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات زمین شناسی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله ویژگی های کارست و پالئوکارست , ترجمه مقاله Karst and Paleokarst Features