امروز پنجشنبه 07 / 02 / 1396

MtCq6: کد محصول

Islam and human resource management
اسلام و مدیریت منابع انسانی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Kamel Mellahi Pawan S. Budhwar

سال انتشار :2010

تعداد صفحات انگلیسی :9

تعداد صفحات فارسی :8

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :100,000

تعداد بازديد :345

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

اسلام و مدیریت منابع انسانی

هدف

هدف مقاله حاضر این است تا این موضوع ویژه را در مورد اسلام  و مدیریت منابع انسانی  (HRM) معرفی نماید .

طراحی / متدولوژی / رویکرد - مقاله حاضر یک سری مقاله را در مورد موضوع ویژه­ ای که بیشتر درک جریان رابطه بین اسلام و مدیریت منابع انسانی و شیوه های مدیریت منابع انسانی در کشور های اسلامی می باشند، معرفی مینماید . مقالات در مورد این موضوع بحث می کنند که گفتگو در مورد مدیریت منابع انسانی اسلامی چه مفهومی را مطرح می سازد، و تلاش می کنند تا ویژگی های کلیدی مدل مدیریت منابع انسانی اسلامی را که به طور اساسی از مدل های اصلی HRM متمایز می باشند شناسایی نمایند. 

یافته ها

مقاله به بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در مورد شیوه های HRM و  نتایج سازمانی می پردازد، اما تحقیق بیشتری نیاز است تا به درک عمیق تر نقشی که اسلام در محل کار ایفاء می کند دست یافت، و به طور ویژه چگونه ایده آل های اسلامی  فرهنگ، ارزش ها و معیارها در عمل و پیچیدگی های وابسته به آن در محیط کار و عملکرد کلی سازمان، استفاده می گردند . 

Abstract

Islam and human resource management

Purpose

The purpose of this paper is to introduce this special issue on Islam and human resource management (HRM).
The paper introduces the papers in this special issue, which further current understanding of the association between Islam and HRM, and HRM practices in Islamic countries. The papers debate whether it makes sense to talk about an Islamic HRM, and try to identify the key features of an Islamic HRM model that is substantially distinctive from existing normative models of HRM.

Findings

The papers examine the impact of Islamic values on HRM practices and organisational outcomes, but more research is needed to gain a deeper understanding of the role Islam plays at the work place, and specifically how Islamic ideals, culture, values and norms are used in practice and implications thereof on workplace environment and overall organisational performance.

 
 
برچسب ها : مقاله , ترجمه انگليسي به فارسي , ترجمه تخصصي , اسلام , مديريت , منابع انساني , islamic , value , علوم انساني , 2010