امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCh31: کد محصول

Interviews with the early developers of mixed methods research
مصاحبه هایی باپیشگامان روش تحقیق ترکیبی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Nancy L. Leech

سال انتشار :2010

تعداد صفحات انگلیسی :20

تعداد صفحات فارسی :49

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :170,000

تعداد بازديد :250

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مصاحبه هایی باپیشگامان روش تحقیق ترکیبی

این فصل دارای  اهداف یادگیری ذیل است:


• درک افکار و نگرش های پیشگامان اولیه روش تحقیق ترکیبی
• کشف میزان علاقه پیشگامان ابتدایی به روش تحقیق ترکیبی، احساسات شخصی آن ها و انتظارات و امید آن ها از تحقیقات ترکیبی، ایده ها و افکاری که آن ها داشته و دارند که در نوشته هایشان منعکس نشده است و  نیز  میزان انحراف روش های تحقیق ترکیبی فعلی از اصل آن
• مقایسه و هم سنجی افکار و نگرش ها از مصاحبه های انجام شده با پیشگامان اولیه

روش تحقیق ترکیبی یک پدیده جدید نیست.  بر طبق گفته جانسون، انوگبویز و ترنر 2007، اگرچه روش های تحقیق ترکیبی جدید نمی باشند،  ولی یک  جنبش جدید، گفتمان یا پژوهشی جدید( با  تعداد روز افزون  اعضا) می باشد که در واکنش به جریان های پژوهش های کمی و کیفی ایجاد شده اند( صفحه 113،   ایتالیک در اصل). هنوز اگرچه این یک پدیده جدید نیست، ولی یک پدیده در حال حرکت، تکامل و تغییر است. از این ر وی، درک و آگاهی از  مکان شروع حرکت،  نقطه فعلی آن و هدف آن مهم و جالب است.

هدف این فصل، ارایه یک بحث به منظور به اشتراک گذاری  نگرش ها و دیدگاه های  ایجاد کننده های روش تحقیق ترکیبی  در خصوص این رشته می باشد. این فصل با  بحث مختصری در خصوص ریشه  های تاریخی سه نوع تحقیق آغاز می شود: کمی، کیفی و ترکیبی. سپس ، مصاحبه هایی با   پیشگامان ابتدایی  روش های تحقیق ترکیبی همراه با نقل قول های  جمع اوری شده از مصاحبه ها ارایه می شوند. سوالات مصاحبه ها به بررسی  گذشته، حال و آینده روش های تحقیق ترکیبی به خصوص  در  زمینه های ذیل پرداختند.: کشف میزان علاقه پیشگامان ابتدایی  به روش تحقیق ترکیبی، احساسات شخصی آن ها و انتظارات آن ها از تحقیقات ترکیبی، ایده ها و افکاری که آن ها داشته و دارند که در نوشته هایشان   منعکس نشده است و  نقطه انحراف از مسیر اصلی از دیدگاه  آن ها. در نهایت، تفاوت ها و ارتباطات ( تفاوت ها و شباهت ها) ی مصاحبه ها توصیف می شوند. داشتن اطلاعات بیشتر در خصوص افکار و نگرش های پیشگامان اولیه روش های تحقیق ترکیبی می تواند به ایجاد یک پایه و اساس قوی در این رشته و حس قوی از منشا آن و هدف آن کمک کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته علوم اجتماعی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Interviews with the early developers of mixed methods research که تحت عنوان "مصاحبه هایی باپیشگامان روش تحقیق ترکیبی" ترجمه شده است، در سال 2010 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 20 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 49 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Interviews with the early developers of mixed methods research

This chapter has the following learning objectives:


• to understand the thoughts of the early developers of mixed methods research on the field;
• to explore how the initial developers became interested in mixed research, their personal passions and hopes for mixed research, ideas or thoughts they had/have that are not readily reflected in the writings, and where they see the field moving, among other areas; and
• to compare and contrast the thoughts from the interviews of the early developers.

Mixed methods research is not a new phenomenon. According to Johnson, Onwuegbuzie, and Turner (2007), “Although mixed methods research is not new, it is a newmovement, or discourse, or research paradigm (with a growing number of members) that has arisen in response to the currents of quantitative research and qualitative research” (p. 113, italics in original). Yet, even though it is not a new phenomenon, it is moving, evolving, and changing. Therefore, it is important and interesting to understand where the movement started, where it is at present, and where it may be going.
The goal of this chapter is to provide a forum to share the thoughts of the developers of mixed methods research on the field.
This chapter starts with a brief discussion of the historical roots of three research genres: quantitative, qualitative, and mixed.2 Next, the interviews with the early developers of mixed methods research are presented, along with quotes gathered from the interviews. The interview questions explored the past, present, and future of mixed methods research, specifically in the following areas: how the initial developers became interested in mixed research, their personal passions and hopes for mixed research, ideas or thoughts they had/have that are not readily reflected in their writings, and where they see the field moving. Finally, distinctions and connections (differences and similarities) across the interviews are described. Having more understanding of the thoughts of the early developers of mixed methods research may help the field develop a stronger foundation and, thus, a firmer sense of where it came from and where it may be moving.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله علوم اجتماعی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات علوم اجتماعی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله مصاحبه هایی باپیشگامان روش تحقیق ترکیبی , ترجمه مقالهInterviews with the early developers of mixed methods research