امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtCq64: کد محصول

Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies
تاثیر نقاط ضعف یا قوت شرکت بر شایستگی های مدیریت پروژه

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Z. Isik & D. Arditi

سال انتشار :2009

تعداد صفحات انگلیسی :9

تعداد صفحات فارسی :18

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :135,000

تعداد بازديد :274

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تاثیر نقاط ضعف یا قوت شرکت بر شایستگی های مدیریت پروژه

پروژه در مرکز کسب و کارساختمانی قرار دارد. مدیریت پروژه را می توان به عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن موفقیت پروژه ها و در نهایت موفقیت شرکت های ساختمان سازی استفاده نمود. از اینرو کشف فاکتورهایی که می تواند شایستگی های مدیریت پروژه را ارتقاء دهد ارزشمند می باشد. در این مطالعه ، فرض شده است که " شایستگی های مدیریت پروژه " تحت تاثیر نقاط ضعف یا قوت شرکت " قرار می گیرد. "نقاط ضعف و قوت شرکت" به عنوان ساختار مرتبه دومی تعریف شده اند که متشکل از سه متغیر پنهان منابع و قابلیت های شرکت ، تصمیمات استراتژیک آن، و قدرت رابطه اش با دیگر طرف ها می باشند. داده های بدست آمده از تحقیق به صورت پرسش انجام شده با 73 پیمانکار با استفاده از مدل معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه ، فرضیه پیشنهاد شده را تایید نمود.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies که تحت عنوان "تاثیر نقاط ضعف یا قوت شرکت بر شایستگی های مدیریت پروژه" ترجمه شده است، در سال 2009 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 9 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 18 صفحه میباشد.

Abstract

Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies

The project is at the core of the construction business. Project management can be used as a tool to maximize the success of projects and ultimately the success of construction companies. It is therefore worthwhile to explore the factors that can enhance project management competencies. In this study, it was hypothesized that ‘‘project management competencies” are influenced by ‘‘corporate strengths/ weaknesses”. ‘‘Corporate strengths/weaknesses” was defined as a second-ordered construct composed of three latent variables including the company’s resources and capabilities, its strategic decisions, and the strength of its relationships with other parties. The data obtained from a questionnaire survey administered to 73 contractors were analyzed using structural equation modeling (SEM). The results of the study verified the hypothesis suggested.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله شایستگی های مدیریت پروژه , ترجمه مقاله project management competencies