امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtCq56: کد محصول

HR Best Practices Report
گزارشی از بهترین تکنیک های منابع انسانی (HR) اکو کانادا

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :ECO CANADA

سال انتشار :2009

تعداد صفحات انگلیسی :50

تعداد صفحات فارسی :71

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :250,000

تعداد بازديد :228

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

گزارشی از بهترین تکنیک های منابع انسانی (HR) اکو کانادا

آیا می خواهید چهره ی فرایندهای نوآورانه منابع انسانی سازمان خود را در گزارش بهترین فرایندهای عملی و تکنیک های منابع انسانی اکو کانادا ببینید؟ همه ی سازمانهایی که در این گزارش حضور داشتند، ملزم به ارائه تعهدی نسبت به برتری منابع انسانی خود بودند، آنها می بایست ارزیابی رضایت کارکنان خود را که توسط اکو کانادا ارائه شده بود تکمیل می کردند. این ارزیابی محرمانه به بررسی و اندازه گیری رضایت کارکنان در 6 حوزه اصلی منابع انسانی می پردازد، این حوزه ها عبارتند از:

1. سیاست ها و وظیفه منابع انسانی؛

2. توسعه حرفه ای تخصصی؛

3. مدیریت عملکرد؛

4. ارتباطات؛

5. منافع، پاداشها و جبران خسارات کارکنان؛

6. روابط، رفاه و رضایت در رسیدن به خواسته های کارکنان؛

همه نتایج به صورت محرمانه توسط کمیته انتخابی منابع انسانی اکو کانادا بررسی شدند. اگر سازمان شما انتخاب شود، باید مقاله ای را با هدف شفاف سازی اهداف و پیگیری های حرفه ای شرکت ارائه کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله HR Best Practices Report که تحت عنوان "گزارشی از بهترین تکنیک های منابع انسانی (HR) اکو کانادا" ترجمه شده است، در سال 2009 نوشته به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 50 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 71 صفحه میباشد.

 

Abstract

HR Best Practices Report

Want to feature your organization’s innovative HR practices in ECO Canada’s HR Best Practices Report? All organizations included in the report are required to demonstrate their commitment to HR excellence by completing ECO Canada’s Employee Satisfaction Survey. This confidential survey measures employee satisfaction in 6 key HR areas including:

1. Human Resource Function and Policies

2. Professional Development

3. Performance Management

4. Communications

5. Employee Benefits and Compensation

6. Employee Relations, Welfare, and Fulfillment

All results are confidentially reviewed by ECO Canada’s HR selection committee. If selected, your organization will be required to submit an essay that highlights the company’s HR pursuits and goals.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله گزارشی از بهترین تکنیک های منابع انسانی (HR) اکو کانادا , ترجمه مقاله HR Best Practices Report