امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCd28: کد محصول

Governance structures and accounting at large municipalities
ساختارهای حکومتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :G. Giroux & A. McLelland

سال انتشار :2003

تعداد صفحات انگلیسی :28

تعداد صفحات فارسی :31

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :90,000

تعداد بازديد :248

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ساختارهای حکومتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. همزمان شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته حسابداری و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Governance structures and accounting at large municipalities که تحت عنوان "ساختارهای حکومتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ" ترجمه شده، در سال 2003 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 28 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 31 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Governance structures and accounting at large municipalities

Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically.
Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله حسابداری , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات حسابداری , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله ساختارهای حکومتی و حسابداری , ترجمه مقاله Governance structures and accounting