امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtAc68: کد محصول

General IIR Optical Filter Design for WDM Applications Using All-Pass Filters
طراحی فیلتر اپتیکی IIR عمومی برای کاربردهای WDM با استفاده از فیلتر های تمام گذر

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :C. K. Madsen

سال انتشار :2000

تعداد صفحات انگلیسی :9

تعداد صفحات فارسی :29

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :140,000

تعداد بازديد :191

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

طراحی فیلتر اپتیکی IIR عمومی برای کاربردهای WDM با استفاده از فیلتر های تمام گذر

یک الگوریتم طراحی عمومی برای فیلترهای میانگذر پاسخ ضربه ای نامحدود (IIR) و فیلتر های پاسخ اندازه دلخواه که از فیلتر های تمام گذر اپتیکی به عنوان بلوک های سازنده استفاده می کند معرفی شده است. مثال هایی برای انتخابگر فرکانسی چند کاناله IIR، اکولایزر بهره آمپلی فایر، مربع اندازه پاسخ خطی، و پاسخ چند سطحی نشان داده می شوند. مزیت های مهم عبارتند از کارایی فیلتر IIR در مقایسه با فیلتر های پاسخ ضربه بی کران (FIR)، سادگی معماری اپتیکی و مقاومت آن بخاطر اتلاف. یک مجموعه کاهش یافته از حالتهای عملیاتی منحصر به فرد برای پیاده سازی یک فیلتر انتخابی چند کاناله قابل پیکر بندی مجدد، مورد بحث قرار می گیرد.

 

Abstract

General IIR Optical Filter Design for WDM Applications Using All-Pass Filters

A general design algorithm is presented for infinite impulse response (IIR) bandpass and arbitrary magnitude response filters that use optical all-pass filters as building blocks. Examples are given for an IIR multichannel frequency selector, an amplifier gain equalizer, a linear square-magnitude response, and a multi-level response. Major advantages are the efficiency of the IIR filter compared to finite impulse response (FIR) filters, the simplicity of the optical architecture, and its tolerance for loss. A reduced set of unique operating states is discussed for implementing a reconfigurable multichannel selection filter.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه تخصصي , سايت ترجمه , ترجمه مقاله , ترجمه , ترجمه مقاله تخصصی , سایت ترجمه تخصصی