امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtBa27: کد محصول

Fast Localization of Optic Disc and Fovea in Retinal Images for Eye Disease Screening
مکان یابی سریع دیسک بینایی و فرورفتگی در تصاویر شبیکه برای غربالگری بیماری چشم

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :H. Yu & S. Barriga

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :12

تعداد صفحات فارسی :23

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :110,000

تعداد بازديد :247

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مکان یابی سریع دیسک بینایی و فرورفتگی در تصاویر شبیکه برای غربالگری بیماری چشم

مکان های فرورفتگی و دیسک بینایی (OD) از جمله دو نشانه اختصاصی مهم اناتومیکی در تحلیل خودکار بیماری شبکیه ای در عکس های فوندوس رنگی می باشند. مقاله حاضر یک الگوریتم موضع یابی فرورفتگی و دیسک بینایی کاملا خودکار سریع و جدید را معرفی می کند که برای گزینش بیماری شبکیه ای دیابتی توسعه یافته بود. روش شناسی موضع یابی دیسک بینایی از دو گام تشکیل می گردد. اولا، مکان دیسک بینایی با استفاده از تطبیق نمونه و فیلتر تطبیقی جهتی شناسایی می گردد. ما برای کاهش مثبت های غلط به دلیل مناطق درخشان پاتولوژی از مشخصه های رگ درون دیسک بینایی بهره  برداری می کنیم. مکان فرورفتگی همانند نقطه ای از پایین ترین پاسخ فیلتر تطبیقی درون منطقه جستجو تخمین زده می شود که از طریق مکان دیسک بینایی مشخص می گردد. ثانیا، قطعه بندی دیسک بینایی اجراء می گردد. الگوریتم مجموعه سطح هیبریدی سریع بر اساس مکان دیسک بینایی آشکار شده که اطلاعات منطقه و گرادیان لبه را برای هدایت تکامل منحنی ترکیب می کند، برای قطعه بندی مرز دیسک بینایی استفاده می شود. ارزیابی گسترده در 1200 تصویر متشکل از 540 تصویر شبکیه سالم اجراء گردید، 431 تصویر با بیماری شبکیه ای دیابتی اما بدون ریسک ورم لکه دار (ME )،  و 229 تصویر با بیماری شبکیه ای دیابتی و ریسک ورم لکه دار بودند. روش شناسی مکان دیسک بینایی  به نرخ موفقیت 98.3 درصد دست یافته بود، در حالی که مکان فرورفتگی به نرخ موفقیت 95 درصد دست یافت. میانگین فاصله قطعی میانه  (MAD) بین الگوریتم قطعه بندی دیسک بینایی و استاندارد طلایی معادل 10.5 درصد شعاع دیسک بینایی تخمینی می باشد. 97 درصد تصاویر از نظر کیفیتی به عملکرد عالی تا متوسط برای قطعه بندی دیسک بینایی دست یافته اند. الگوریتم قطعه بندی حتی در تصاویر نامشخص و مبهم به خوبی اجراء می شود.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته بینایی سنجی و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Fast Localization of Optic Disc and Fovea in Retinal Images for Eye Disease Screening که تحت عنوان "مکان یابی سریع دیسک بینایی و فرورفتگی در تصاویر شبیکه برای غربالگری بیماری چشم" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 12 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 23 صفحه میباشد. 

Abstract

Fast Localization of Optic Disc and Fovea in Retinal Images for Eye Disease Screening

Optic disc (OD) and fovea locations are two important anatomical landmarks in automated analysis of retinal disease in color fundus photographs. This paper presents a new, fast, fully automatic optic disc and fovea localization algorithm developed for diabetic retinopathy (DR) screening. The optic disc localization methodology comprises of two steps. First, the OD location is identified using template matching and directional matched filter. To reduce false positives due to bright areas of pathology, we exploit vessel characteristics inside the optic disc. The location of the fovea is estimated as the point of lowest matched filter response within a search area determined by the optic disc location. Second, optic disc segmentation is performed. Based on the detected optic disc location, a fast hybrid level-set algorithm which combines the region information and edge gradient to drive the curve evolution is used to segment the optic disc boundary. Extensive evaluation was performed on 1200 images (Messidor) composed of 540 images of healthy retinas, 431 images with DR but no risk of macular edema (ME), and 229 images with DR and risk of ME. The OD location methodology obtained 98.3% success rate, while fovea location achieved 95% success rate. The average mean absolute distance (MAD) between the OD segmentation algorithm and “gold standard” is 10.5% of estimated OD radius. Qualitatively, 97% of the images achieved Excellent to Fair performance for OD segmentation. The segmentation algorithm performs well even on blurred images

 
 
برچسب ها : ترجمه بینایی سنجی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات بینایی سنجی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله مکان یابی سریع دیسک بینایی و فرورفتگی در تصاویر شبیکه , ترجمه مقاله Fast Localization of Optic Disc and Fovea in Retinal Images