امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtAg23: کد محصول

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method
تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :D. Lin & H. Luo

سال انتشار :2004

تعداد صفحات انگلیسی :7

تعداد صفحات فارسی :9

رشته های مرتبط با این مقاله :مهندسي مواد، شيمي

قیمت بر حسب ریال :100,000

تعداد بازديد :258

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده

جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف افزايش طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با 5 نسبت مختلف با آسفالت روشن براي ساخت نمونه هاي آسفالت رنگي تركيب مي شوند. نمونه ها براي 5 دهانه مختلف قديمي در دستگاه آزمايش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و دهانه هاي مختلف قديمي بر محوسازي آسفالت رنگي تأثير مي گذارد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه آسفالت روشن به همراه % 5 يا بيشتر رنگ قادر به ساخت آسفالتي است كه بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگي به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتري را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته عمران و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method که تحت عنوان "تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده" ترجمه شده است، در سال 2004 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 7 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 9 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image analysis method

Colored asphalt pavement can create better visual setting as well as improve the safety and smoothness of driving. In this research, colored asphalt samples with various amounts of dye are examined to study the surface color changes at different aging periods. Distributions of surface colors on the samples are analyzed in both the RGB and HSI color spaces. Two types of dyes, green and red, with five different ratios are mixed with clear asphalt to make colored asphalt samples. The samples are exposed to ultraviolet light in the QUV tester for five different aging spans. Results show that the amount and type of dye added, and the different aging spans affect fading in the colored asphalt. Results also indicate that clear asphalt mixed with 5% or more of dye is capable of manufacturing better-colored asphalt. Finally, colored asphalt with red dye showed better resistance to ultraviolet light.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله عمران , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات عمران , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله متد آناليز تصوير محدود شده , ترجمه مقاله image analysis method