امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtAn53: کد محصول

Design and modeling of a novel translational and angular micro-electromechanical accelerometer
طراحي و مدل سازي يك شتاب سنج ميكرو- الكترومكانيكي زاويه اي و انتقالي

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :M. Amereh & M. Aghdam

سال انتشار :2016

تعداد صفحات انگلیسی :10

تعداد صفحات فارسی :34

رشته های مرتبط با این مقاله :برق

قیمت بر حسب ریال :140,000

تعداد بازديد :183

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

طراحي و مدل سازي يك شتاب سنج ميكرو- الكترومكانيكي زاويه اي و انتقالي

يك مدل پيوسته براي يك ميكرو شتاب سنج خازني انتقالي/زاويه اي تركيبي ارائه شده است. طرح جديد شامل دو تيرك ميكرو مستطيلي، جرم آزمون مربع شكل و چهار جفت خازن موازي است،كه در يك ساختار مناسب قرار گرفته اند. براي يافتن اثرات ارتعاش پيچشي/عرضي تيرك هاي ميكرو روي جرم آزمون، از تئوري تيرك اويلر– برنولي جهت بدست آوردن معادلات ديفرانسيل جزئي حاكم بر مسئله استفاده شد كه پس از آن توسط آناليز مودال حل گرديد. اثرات فيلم فشار روي حركت جرم آزمون، شامل هردو نيرو /ممان فنري و اتلافي، توسط معادلات هم دماي رينولدز در نظر گرفته شد. سپس اين معادلات با استفاده از روش HPM حل گرديد. نيروها/ممان هاي الكترواستاتيك خازن ها نيز در آناليز مدل گنجانده شد. در نهايت دو معادله ديفرانسيل مرتبه دوم وابسته به زمان سيستم بدست آمد. فرمولاسيون مناسبي براي ارتباط ولتاژ خروجي سيستم با شتاب هاي ورودي واقعي ارائه شد. بعلاوه، پاسخ هاي خروجي بطور دقيق بفرم شتاب هاي ورودي كاليبره شدند. نتايج براي ورودي هاي مختلف با 5 نمونه مورد مطالعه مشخص شده اند. بغير از پاسخ هاي قسمت گذرا، پيش بيني هاي مدل براي هر دو شتاب انتقالي و زاويه اي با شتاب هاي ورودي سيستم، همگرايي قابل قبولي را نشان مي دهد. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهد كه براي تركيب هاي مختلف از شتاب هاي ورودي، سيستم براي هر يك پيش بيني هاي خروجي با دقتي را ارائه مي کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته هوافضا و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Design and modeling of a novel translational and angular micro-electromechanical accelerometer که تحت عنوان "طراحي و مدل سازي يك شتاب سنج ميكرو- الكترومكانيكي زاويه اي  و انتقالي" ترجمه شده است، در سال 2016 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 10 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 34 صفحه میباشد

 

Abstract

Design and modeling of a novel translational and angular micro-electromechanical accelerometer

A continuous model is presented for a combined translational/angular micro capacitive accelerometer. New design includes two rectangular micro-beams, square shaped proof mass and four pairs of parallel capacitors, which are located in an appropriate construction. In order to find the transverse/torsional vibration effects of micro-beams on the proof mass, the Euler–Bernoulli beam theory is used to derive the governing partial differential equations of the problem which are then solved using modal analysis. Effects of squeeze film on the motion of the proof mass, including both spring and dissipative forces/moments, are considered using nonlinear isothermal Reynold’s equation. Afterwards, these equations are solved using HPM method. Electrostatic forces/moments of capacitors are also included in the modeling analysis. Finally, the system of two second-ordertime-dependent differential equations isobtained. Appropriate formulation in order to correlate the output voltages of the system to the actual input accelerations is presented. Furthermore, output responses are precisely calibrated to form input accelerations. Results for different types of inputs are delineated as five case studies. Apart from transient part of the responses, the model predictions for both angular and translational accelerations show reasonably acceptable convergence with input accelerations of the system. Moreover, results revealed that for various combinations of input accelerations, the system presents reasonably accurate output predictions for each one.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله هوافضا , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات هوافضا , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله شتاب سنج ميكرو- الكترومكانيكي زاويه اي و انتقالي , ترجمه مقاله a novel translational and angular micro-electromechanical accelerometer