امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtAq12: کد محصول

Data mining tools
ابزار داده کاوی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :R. Mikut & M. Reischl

سال انتشار :2011

تعداد صفحات انگلیسی :12

تعداد صفحات فارسی :19

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :160,000

تعداد بازديد :356

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ابزار داده کاوی

توسعه و بکارگیری الگوریتم های داده کاوی مستلزم بکارگیری ابزار نرم افزاری قوی می باشد. همانطور که تعداد ابزار در دسترس در حال رشد می باشد، انتخاب مناسب ترین ابزار تا حد قابل توجهی دشوار می گردد. این مقاله تلاش می کند تا از فرآیند تصمیم گیری از طریق بحث و تبادل نظر در مورد توسعه تاریخی و ارایه طیفی از ابزار داده کاوی عالی موجود و ابزار مربوطه پشتیبانی نماید. علاوه بر این، ما معیار هایی را مبتنی بر گروهای مختلف کاربر، وظایف داده کاوی، شیوه های تجسم و تعامل، گزینه های وارداتی و صادراتی داده ها و مدل ها، پلت فرم ها و سیاست های صدور مجوز را برای دسته بندی ابزار پیشنهاد می کنیم. سپس مشخصه های نوعی این شیوه های مختلف توضیح داده می شوند و انتخاب مهم ترین ابزار دسته بند می شود. مقاله حاضر از قرار زیر می باشد : بخش اول عبارتست از  توسعه تاریخی و برجسته ساختن هنرمندانه توسعه تاریخی نرم افزار داده کاوی تا زمان حال ؛ معیار ها برای مقایسه نرم افزار داده کاوی در بخش دوم توضیح داده می شود که عبارتست از مقایسه نرم افزار داده کاوی. بخش آخر عبارتست از دسته بندی نرم افزار داده کاوی درون انواع فرآیند های مختلف که دسته بندی نرم افزار داده کاوی را پیشنهاد می کند و ابزار نرم افزار نوعی را برای انواع مختلف معرفی می کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Data mining tools که تحت عنوان "ابزار داده کاوی" ترجمه شده است، در سال 2011 نوشته و در ژورنال تخصصی John Wiley & Sons به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 12 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 19 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Data mining tools

The development and application of data mining algorithms requires the use of powerful software tools. As the number of available tools continues to grow, the choice of themost suitable tool becomes increasingly difficult. This paper attempts to support the decision-making process by discussing the historical development and presenting a range of existing state of-the-art data mining and related tools. Furthermore, we propose criteria for the tool categorization based on different user groups, data structures, data mining tasks and methods, visualization and interaction styles, import and export options for data and models, platforms, and license policies. These criteria are then used to classify data mining tools into nine different types. The typical characteristics of these types are explained and a selection of the most important tools is categorized. This paper is organized as follows: the first section Historical Development and State-of-the-Art highlights the historical development of data mining software until present; the criteria to compare data mining software are explained in the second section Criteria for Comparing Data Mining Software. The last section Categorization of Data Mining Software into Different Types proposes a categorization of data mining software and introduces typical software tools for the different types.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله کامپیوتر , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر و IT , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله داده کاوی , ترجمه مقاله Data mining