امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtAq61: کد محصول

Classification and prediction based data mining algorithms to predict slow learners in education sector
طبقه بندی و پیش بینی براساس الگوریتمهای داده کاوی برای پیش بینی دانش آموزان کندذهن در بخش آموزش

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :P. Kaura & M. Singhb

سال انتشار :2015

تعداد صفحات انگلیسی :9

تعداد صفحات فارسی :12

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :120,000

تعداد بازديد :149

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

طبقه بندی و پیش بینی براساس الگوریتمهای داده کاوی برای پیش بینی دانش آموزان کندذهن در بخش آموزش

تمرکز حوزه داده کاوی آموزشی در پیش بینی بیشتر به عنوان مقایسه با تولید نتایج دقیق برای اهداف آینده است. بمنظور بررسی تغییراتی که در الگوهای برنامه درسی اتفاق می افتد، یک تحلیل منظم باید از پایگاه داده های آموزشی انجام گیرد. این مقاله بر شناسایی یادگیرنده های کندذهن از میان دانش آموزان و نشان دادن آن با یک مدل داده کاوی پیش بین با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر طبقه بندی تمرکز میکند. مجموعه داده های دنیای واقعی از یک دبیرستان گرفته شده است و فیلتراسیون متغیرهای بالقوه مطلوب با استفاده از ابزار منبع باز WEKA انجام شده است. مجموعه داده های سوابق تحصیلی دانش آموزان، تست و در الگوریتمهای طبقه بندی مختلف از قبیل Multilayer Perception، Navie Bayes، SMO، J48 و REPTree با استفاده از ابزار منبع باز WEKA بکار گرفته شده است. به عنوان نتیجه، آمارها بر اساس تمام الگوریتمهای طبقه بندی تولید شد و مقایسه ی هر پنج روش به منظور پیش بینی دقت و پیدا کردن بهترین الگوریتم طبقه بندی از میان همه ی آنها انجام گرفت. در این مقاله، یک مدل جریان دانش نیز از میان هر پنج روش طبقه بندی کننده نشان داده شده است.این مقاله اهمیت پیش بینی و طبقه بندی الگوریتم های داده کاوی در زمینه آموزش و همچنین برخی از خطور امیدوار کننده در آینده را نشان می دهد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Classification and prediction based data mining algorithms to predict slow learners in education sector که تحت عنوان "طبقه بندی و پیش بینی براساس الگوریتمهای داده کاوی برای پیش بینی دانش آموزان کندذهن در بخش آموزش" ترجمه شده است، در سال 2015 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 9 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 12 صفحه میباشد

 

Abstract

Classification and prediction based data mining algorithms to predict slow learners in education sector

Educational Data Mining field concentrate on Prediction more often as compare to generate exact results for future purpose.
In order to keep a check on the changes occurring in curriculum patterns, a regular analysis is must of educational databases. This paper focus on identifying the slow learners among students and displaying it by a predictive data mining model using classification based algorithms. Real World data set from a high school is taken and filtration of desired potential variables is done using WEKA an Open Source Tool. The dataset of student academic records is tested and applied on various classification algorithms such as Multilayer Perception, Naïve Bayes, SMO, J48 and REPTree using WEKA an Open source tool. As a result, statistics are generated based on all classification algorithms and comparison of all five classifiers is also done in order to predict the accuracy and to find the best performing classification algorithm among all. In this paper, a knowledge flow model is also shown among all five classifiers. This paper showcases the importance of Prediction and Classification based data mining algorithms in the field of education and also presents some promising future lines.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله کامپیوتر , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله الگوریتمهای داده کاوی , ترجمه مقاله data mining algorithms