امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtCj32: کد محصول

Capital Finance Working
تامین مالی سرمایه در گردش

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :فصل 5 کتاب

سال انتشار :2004

تعداد صفحات انگلیسی :20

تعداد صفحات فارسی :39

رشته های مرتبط با این مقاله :حسابداری

قیمت بر حسب ریال :140,000

تعداد بازديد :243

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تامین مالی سرمایه در گردش

با یک پایه علمی خوب در خصوص  چگونگی تامین مالی کسب و کار و تفسیر صورت حساب های مالی آن ها، می توان آمادگی لازم را برای  حل برخی مسائل  خاص تامین مالی برای شرکت ها کسب کرد. این فصل بر تامین مالی نیاز های سرمایه در گردش شرکت تاکید دارد در حالی که فصل 6 به تامین مالی دارایی های ثابت بلند مدت می پردازد. برای رسیدگی به تامین مالی سرمایه در گردش، فصل با بحث در خصوص تعاریف مختلف سرمایه در گردش و توجیه اهمیت آن برای کسب و کار با عملیات بلند مدت و مدیریت چرخه گردش وجوه کوتاه  مدت شروع می شود. در بخش بعدی، ابزار های مختلف بدهی برای  تامین مالی سرمایه در گردش توصیف می شوند. بعد از بحث در خصوص ابزار های بدهی، متداول ترین منابع تامین مالی سرمایه در گردش بررسی و مرور می شوند. شرکت ها با بسیاری از گزینه های تامین مالی سرمایه در گردش  هم در ابزار بدهی مورد استفاده و هم از حیث منابع سازمانی مواجه می شوند. کار اصلی یک متخصص تامین مالی توسعه، در درجه اول این است که نیازهای تامین مالی شرکت و ظرفیت فعلی را درک کرده و سپس به مکان یابی و ساختار بدهی سرمایه در گردش مناسب کمک کند. برای کمک به توسعه این مهارت ها، مسائل پذیره نویسی دخیل در  ساختار بندی  بدهی سرمایه در گردش مرور شده و یک مطالعه موردی موسوم به شرکت پنجره شفاف کریستال   برای اعمال این دانش به شرایط  تامین مالی سرمایه در گردش واقعی و ویژه ارائه می شود.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی علوم اقتصادی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Capital Finance Working که تحت عنوان "تامین مالی سرمایه در گردش" ترجمه شده است، در سال 2004 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 20 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 39 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Capital Finance Working

With a good foundation in how businesses are financed and how to interpret their financial statements, we are prepared to address specialized financing issues for enterprises. This chapter focuses on financing a firm’s working capital needs while Chapter 6 discusses the financing of longer term fixed assets. To address working capital finance, the chapter begins by discussing the different definitions of working capital, and explaining its importance to a business, both for long-term operations and for managing the short-term cash flow cycle. In the next section, the different debt instruments used to finance working capital are described. Following the discussion of debt instruments, the most common working capital finance sources are reviewed. Firms face many working capital finance options, both in the debt instrument used and institutional sources. The development finance professional’s job is to first understand the firm’s financing needs and capacity and then to help it locate and structure appropriate working capital debt. To help develop these skills, the underwriting issues involved in structuring working capital debt are reviewed and a case study assignment, Crystal Clear Window Company, is provided to apply this knowledge to a specific and realistic working capital financing situation

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله علوم اقتصادی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات علوم اقتصادی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله تامین مالی سرمایه در گردش , ترجمه مقاله Capital Finance Working