امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtCj47: کد محصول

Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on organizational performance
تطبیق راهبرد کسب وکار و مشخصه های CIO : تاثیر بر عملکرد سازمانی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Y. Li & Ch. Tan

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :12

تعداد صفحات فارسی :32

رشته های مرتبط با این مقاله :مالی

قیمت بر حسب ریال :160,000

تعداد بازديد :523

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تطبیق راهبرد کسب وکار و مشخصه های CIO : تاثیر بر عملکرد سازمانی

چكيده مقاله پیشرو به سنجش هماهنگی مشخصه های مدیر ارشد اطلاعات (CIO) و راهبرد کسب وکار سازمان و چگونگی تاثیر این تطبیق بر عملکرد کسب وکار سازمان می پردازد. این مطالعه بر اساس بنیانهای نظری از نوع شناسی های راهبردی کسب وکار، هم ترازی بین راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب وکار و تئوری سلسله مراتب بالایی، یک مدل تحقیقی را پیشنهاد می دهد. این مطالعه از داده های تحقیق از 81 مدیر CIO/IT برای تست مدل به صورت تجربی استفاده می کند. نتایج نشان می دهند که هماهنگی بین راهبرد کسب وکار و مجموعه ی خاص شایستگی ها، تجربیات و شخصیت ها از مدیران ارشد اطلاعات می تواند منجر به عملکرد بهتر سازمان شود. عملکرد کسب وکار در سازمان های هماهنگ شده به طور چشمگیری بهتر از عملکرد در سازمان های بدون هماهنگی می باشد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته علوم اقتصادی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on organizational performance که تحت عنوان "تطبیق راهبرد کسب وکار و مشخصه های CIO : تاثیر بر عملکرد سازمانی" ترجمه شده است، در سال 2013 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 12 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 32 صفحه میباشد. 

Abstract

Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on organizational performance

This paper examines the match between chief information officer (CIO) characteristics and the organization's business strategy and how this match influences the organization's business performance. Based on the theoretical underpinnings of typologies of business strategy, alignment between IT strategy and business strategy and upper echelon theory, this study proposes a research model. This study uses survey data from 81 CIOs/IT managers to test the model empirically. The results indicate that a match between business strategy and CIOs of certain repertoires of competencies, experiences and personalities could lead to better organizational performance. The business performance in “matched” organizations is significantly better than that in “mismatched” ones.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله علوم اقتصادی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات علوم اقتصادی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله تطبیق راهبرد کسب وکار و مشخصه های CIO , ترجمه مقاله Matching business strategy and CIO characteristics