امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCq40: کد محصول

Application of the Project Management Maturity Model to drive Organisational Improvement in a State Owned Corporation
کاربرد مدل بلوغ مدیریت پروژه برای پیشبرد بهبود سازمانی در شرکتی با مالکیت دولتی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :A. Korbel & R. Benedict

سال انتشار :2010

تعداد صفحات انگلیسی :12

تعداد صفحات فارسی :23

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :130,000

تعداد بازديد :175

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

کاربرد مدل بلوغ مدیریت پروژه برای پیشبرد بهبود سازمانی در شرکتی با مالکیت دولتی

طی دهه گذشته، مدلهای بلوغ مدیریت پروژه  تبدیل به ابزارهایی موثر برای محک و پیشبرد بهبود کارایی شده اند. این مقاله یک مطالعه موردی را در استفاده از مدل بلوغ مدیریت پروژه برای محک فرآیندها و قابلیت شرکتهایی با مالکیت دولتی (SOC) فراهم می کند. این مدل راهنمایی انتقادی تنظیم اهداف برای بلوغ مدیریت پروژه است و مسیر روشنی را برای بهبود سازمانی فراهم می کند. این مقاله تنها به نمایش روش شناسی و نتایج ارزیابی تمرکز نمی کند، بلکه استراتژیهای بهبود حاصله را که با SOC پیاده سازی می شوند هم ارائه می کند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Application of the Project Management Maturity Model to drive Organisational Improvement in a State Owned Corporation که تحت عنوان "کاربرد مدل بلوغ مدیریت پروژه برای پیشبرد بهبود سازمانی در شرکتی با مالکیت دولتی" ترجمه شده است، در سال 2010 نوشته و به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 12 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 23 صفحه میباشد. 

Abstract

Application of the Project Management Maturity Model to drive Organisational Improvement in a State Owned Corporation

Over the past decade Project Management Maturity Models have become effective tools for benchmarking and driving improvements in performance. This paper presents a case study in applying a project management maturity model to benchmark the practices and capability of a State Owned Corporation (SOC). This model was a critical guide to setting targets for project management maturity and providing a clear path for organisational improvement. The focus of the paper is to not only demonstrate the methodology and results of the assessment, but to also present the resultant improvement strategies that are being implemented by the SOC.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله کاربرد مدل بلوغ مدیریت پروژه , ترجمه مقاله Application of the Project Management Maturity Model