امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtCj3: کد محصول

Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process
کاربرد منطق فازی در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :G. Karanovica

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :6

تعداد صفحات فارسی :12

رشته های مرتبط با این مقاله :مالی

قیمت بر حسب ریال :90,000

تعداد بازديد :257

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

کاربرد منطق فازی در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه

فرآیند بودجه ریزی سرمایه مبتنی بر تکنیک کوتاه کردن گردش های وجه آینده ارزش فعلی خالص می باشد که دلالت بر فراینده تخفیف با استفاده از نرخ تخفیف دارد . معمولا ، نرخ تحفیف در فرآیند بودجه ریزی سرمایه از طریق هزینه سرمایه معرفی می گردد . اصولا تعیین هزینه سرمایه به ساختار سرمایه بستگی دارد اما چون فرآیند بودجه ریزی سرمایه دلالت بر دوره طولانی مدت دارد ، همچنین به عدم قطعیت و ابهام اشاره می کند . درک ذهنیتی ، تفکر ، قضاوت و تصمیم گیری از جمله حجم زیاد داده فازی پیش بینی شده اغلب به تنهایی در متغیرهای زبانشناختی توسط مدیریت بیان می گردد و این موضوع مشخصه اصلی فرایند بودجه ریزی سرمایه بویژه در تعیین هزینه سرمایه از طریق دوره طولانی مدت می باشد . هدف اصلی مقاله حاضر این است تا استفاده از منطق فازی را در فرآیند تعیین  هزینه سرمایه و تهیه رویکرد جایگزین در ارزیابی هزینه سرمایه با حضور ابهام معرفی نماید . یکپارچه سازی و اجراء متغیرهای زبانشناختی نظیر اطلاعات کیفتی در تعیین هزینه سرمایه با استفاده از اعداد فازی در فرآیند بودجه ریزی مورد بحث قرار خواهند گرفت . ما بواسطه تدوین سیستم فازی و استفاده از اعداد فازی یک فرآیند و متدولوژی را برای استفاده از اعداد فازی در فرآیند تعیین هزینه سرمایه پیشنهاد خواهیم کرد . ما روش ها معرفی شده را می سنجیم و ایده هایی جدید را پیشنهاد می کنیم که می توانستند تحقیق بیشتر و اجرای منطق فازی در فرآیند بودجه ریزی سرمایه را بهبود بخشند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته علوم اقتصادی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process که تحت عنوان "کاربرد منطق فازی در تعیین هزینه سرمایه  برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته شده و در ژورنال تخصصی ELSERVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 6 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 12 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process

The capital budgeting process is based on the technique of reducing future cash flows of the net present value which implies a process of discounting by using the discount rate. Usually, in capital budgeting process the discount rate is presented through the cost of capital. The determination of the cost of capital primarily depends on the capital structure, but since the process of capital budgeting implies a long time period, it also implies uncertainty and vagueness. Subjective perception, thinking, judgment and decision making, including a large number of predicted vague data is often expressed solely in linguistic variables by the management and this is the main characteristic of the capital budgeting process, especially in the determination of the cost of the capital through a long time period. The main intention of this paper is to present the use of fuzzy logic in the process of determining the cost of capital and providing an alternative approach in the appraisal of the cost of capital in the presence of fuzziness. The integration and implementation of linguistic variables i.e. qualitative information in the determination of the cost of capital using fuzzy numbers in the capital budgeting process will also be discussed. Through the formulation of a fuzzy system and the use of fuzzy numbers we will propose a process and methodology* for the use of fuzzy numbers in the process of the cost of capital determination. We examine the presented methods and suggest new ideas that could improve further research and implementation of fuzzy logic in the capital budgeting process

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله علوم اقتصادی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات علوم انسانی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , ترجمه مقاله Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process