امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtCf58: کد محصول

Accuracy and assumed similarity in first impressions of personality: Differing associations at different levels of analysis
دقت و شباهت فرضی در برداشت های نخستین شخصیت : ارتباطات مختلف در سطوح مختلف تحلیل

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :L. Human & J. Biesanz

سال انتشار :2012

تعداد صفحات انگلیسی :5

تعداد صفحات فارسی :14

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :100,000

تعداد بازديد :164

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

دقت و شباهت فرضی در برداشت های نخستین شخصیت : ارتباطات مختلف در سطوح مختلف تحلیل

دقت و شباهت فرضی در برداشت اول از شخصیت چگونه مرتبطند؟ در یک مطالعه ادراک تصویری در مقیاس بزرگ، دقت و شباهت فرضی ارتباط بشدت منفی را در میان صفات مطابق با تحقیقات گذشته (به عنوان مثال، آبجو و واتسون، 2008)، داشتند. با این حال، در میان درک کنندگان و زوج درک کننده هدف، توانایی درک با دقت دیگران مستقل از توجه به فرض شباهت با دیگران بود. بنابراین، مشاهده دیگران در افراد عام یا خاص بصورت بیش از حد شبیه به خود به این معنی نمی باشد که مشاهده آنها اشتباه است. در مجموع، دقت و شباهت فرضی هنگامی که از میان صفات مورد بررسی قرار میگیرند رابطه معکوس دارند در حالی که در میان درک کنندگان و جفت درک کننده مستقل هستند. 

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته روانشناسی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Accuracy and assumed similarity in first impressions of personality: Differing associations at different levels of analysis که تحت عنوان "دقت و شباهت فرضی در برداشت های نخستین شخصیت : ارتباطات مختلف در سطوح مختلف تحلیل" ترجمه شده است، در سال 2012 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 5 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 14 صفحه میباشد.

 

Abstract

Accuracy and assumed similarity in first impressions of personality: Differing associations at different levels of analysis

How are accuracy and assumed similarity associated in first impressions of personality? In a large-scale video perception study, accuracy and assumed similarity were strongly negatively associated across traits, consistent with past research (e.g., Beer & Watson, 2008). However, across perceivers and perceiver target dyads, the ability to perceive others accurately was independent of the tendency to assume similarity with others. Thus, viewing others in general or specific others as overly similar to the self does not imply viewing them inaccurately. In sum, accuracy and assumed similarity are inversely related when examined across traits but are independent across perceivers and dyads.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله روانشناسی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات روانشناسی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله دقت و شباهت فرضی در برداشت های نخستین شخصیت , ترجمه مقاله Accuracy and assumed similarity in first impressions of personality