امروز چهارشنبه 31 / 05 / 1397

MtDb30: کد محصول

A numerical method based on Crank-Nicolson scheme for Burgers’ equation
يك روش عددي مبتني بر طرح كرانك نيكلسون براي معادله برگر

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :M. Kadalbajoo & A.Awasthi

سال انتشار :2006

تعداد صفحات انگلیسی :13

تعداد صفحات فارسی :19

رشته های مرتبط با این مقاله :مکانیک، هوافضا

قیمت بر حسب ریال :70,000

تعداد بازديد :251

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

يك روش عددي مبتني بر طرح كرانك نيكلسون براي معادله برگر

در اين مقاله، ما يك حل مبتني بر روش تفاضلي محدود كرانك نيكلسون  براي معادله يك بعدي برگر ارائه مينماييم.  معادله برگر بارها در مدلسازي رياضي مسائل ديناميك سيالات بكار رفته است. تبديل هوف کول  ( E. Hopf، معادله مشتق جزيي  و J.D.Cole، معادله سهموي شبه خطي كه در آيروديناميك رخ ميدهد) در خطي سازي معادله برگر مورد استفاده قرار گرفته است، نتيجه اينكه معادله حرارت توسط طرح تفاضل محدود كرانك نيكلسون گسسته شده است. این روش پایداری مطلق و دقت مرتبه دوم در فضا و مکان را نشان می دهد. نتایج عددی توسط مقایسه روش ارائه شده با حل دقيق براي اعداد رينولدز مختلف بدست آمده است.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته ریاضی و زیر شاخه علوم پایه میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله A numerical method based on Crank-Nicolson scheme for Burgers’ equation که تحت عنوان "يك روش عددي مبتني بر طرح كرانك نيكلسون براي معادله برگر" ترجمه شده است، در سال 2006 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSEVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 13 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 19 صفحه میباشد. 

 

Abstract

A numerical method based on Crank-Nicolson scheme for Burgers’ equation

In this paper, we present a solution based on Crank-Nicolson finite difference method for one dimensional Burgers’ equation. Burgers’ equation arises frequently in mathematical modeling of problems in fluid dynamics. Hopf-Cole transformation [E. Hopf, The partial differential equation Commun. Pure Appl. Math.  J.D. Cole, On a quasilinear parabolic equation occurring in aerodynamics, Quart. Appl. Math.  is used to linearize Burgers’ equation, the resulting heat equation is discretized by using Crank Nicolson finite difference scheme.

This method is shown to be unconditionally stable and second order accurate in space and time. Numerical results obtained by the present method have been compared with exact solution for different values of Reynolds’ number.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله ریاضی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات ریاضی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله طرح كرانك نيكلسون براي معادله برگر , ترجمه مقاله Crank-Nicolson scheme for Burgers’ equation