امروز پنجشنبه 07 / 02 / 1396

MtCd0: کد محصول

A Theory of Asset Prices based on Heterogeneous Information
تئوری قیمت های دارایی بر اساس اطلاعات غیر یکنواخت

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :E. Albagli & C. Hellwig

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :43

تعداد صفحات فارسی :52

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله :مالي

قیمت بر حسب ریال :250,000

تعداد بازديد :396

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

تئوری قیمت های دارایی بر اساس اطلاعات غیر یکنواخت

 

تراکم پرسرو صدا اطلاعات ناهمگن همراه با محدودیت های حداقلی در مورد بازده های امنیتی و ترجیحات تجاری یک شکاف سیستماتیک بین تاثیر اصول بنیادین در زمینه هزینه امنیت را هدایت می کند . این شکاف تراکم  اطلاعات از چشم انداز برنامه پیش بینی شده به فاصله سیستماتیک بین قیمت مورد انتظار دارایی و سود مورد انتظارش منجر می گردد . نشانه و شدت این شکاف مورد انتظار به عدم تقارن بین ریسک های سود قسمت بالایی و زیرین و به اهمیت ناهمنگی اطلاعات منجر می گردد . ما سه کاربرد تئوری امان را بررسی می کنیم . در ابتدا نشان می دهیم که پیش بینی های مدل ما یک توجیه تئوریک عالی را فراهم می کنند و به طور کمیتی با قواعد تجربی مستند شده در رابطه منفی بین برگشتی های سرمایه و عدم تقارن هماهنگ هستند . ثانیا ، ما نشان می دهیم که چگونه اطلاعات ناهمگن به عزیمت های سیستماتیک نشات گرفته از برهان Modigliani-Mille    منجر می گردد و تئوری جدید بدهی در برایر دارایی خالص را فراهم می کنند . ثالثا ، ما شرایطی را فراهم می کنیم که تحت این شرایط ، قیمت گذاری بالاتر یا پایین تر دایمی دارایی ها در نوع دینامیک مدل ما پایدار می باشد .

 

Abstract

A Theory of Asset Prices based on Heterogeneous Information

 

With only minimal restrictions on security payoffs and trader preferences, noisy aggregation of heterogeneous information drives a systematic wedge between the impact of fundamentals on the price of a security, and the corresponding impact on cash flow expectations. From an ex ante perspective, this information aggregation wedge leads to a systematic gap between an asset's expected price and its expected dividend. The sign and magnitude of this expected wedge depend on the asymmetry between upside and downside payoff risks and on the importance of information heterogeneity. We consider three applications of our theory. We first show that predictions of our model provide a novel theoretical justification and are quantitatively consistent with documented empirical regularities on negative relationship between returns and skewness. Second, we illustrate how heterogeneous information leads to systematic departures from the Modigliani-Miller theorem and provide a new theory of debt versus equity. Third, we provide conditions under which permanent over- or under-pricing of assets is sustainable in a dynamic version of our model.

 

 
 
برچسب ها : مقاله , ترجمه انگليسي به فارسي , ترجمه تخصصي , دارايي , غير يكنواخت , heterogeneous , حسابداري , مالي , 2013