امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtAq7: کد محصول

A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Images
مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :S. Shabbir & A. Tariq

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :4

تعداد صفحات فارسی :14

رشته های مرتبط با این مقاله :بینایی سنجی، HIT

قیمت بر حسب ریال :80,000

تعداد بازديد :690

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای

بیماری شبکیه ( تورینه ) دیابتی بواسطه عوارض بیماری دیابت ایجاد می گردد که در نهایت می تواند منجر به کوری می گردد . وقتی رگ های خونی جدید در پشت چشم به عنوان بخشی از بیماری شبکیه دیابت ( DR ) شکل می گیرند، می توانند سبب خونریزی شوند و توان بینایی را مختل نمایند. شناسایی این رگ های جدید و ساختار شان در تصاویر شبیکه برای تشخیص بیماری شبکیه دیابتی بسیار مهم می باشد. دو تکنیک متفاوت در این مقاله مقایسه شده اند. اولین تکنیک از فیلترینگ گاوسی برای پیش پردازش، فیلترینگ LOG برای افزایش و آستانه سازی تطبیثی برای قطعه بندی استفاده می کند. دومین تکنیک از پوشش دهی تیره برای پیش پردازش، موجک گابور برای افزایش و آستانه سازی جهانی برای قطعه بندی استفاده می کند. عملکرد این سیستم ها در پایگاه داده های با تصاویر برچسب زده شده دستی در دسترس عموم DRIVE و STAR ارزیابی می گردد. نتایج آزمایشی نشان می دهند که روش موجک گابور بهترین نتایج را برای ارتقای رگ ارایه می کند و آستانه جهانی دارای نتایج خوبی برای قطعه بندی رگ در تصاویر شبکیه ای  می باشد.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر و زیر شاخه فنی مهندسی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Images که تحت عنوان "مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای" ترجمه شده است، در سال 2013 نوشته و در ژورنال تخصصی International Journal of Future Computer and Communication به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 4 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 14 صفحه میباشد. 

 

Abstract

A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Images

Diabetic retinopathy is caused by complications of diabetes, which can eventually lead to blindness. As new blood vessels form at the back of the eye as a part of diabetic retinopathy (DR), they can bleed and blur vision. Detection of these new vessels and their structure in retinal images is very important for diagnosis of diabetic retinopathy. In this paper two different techniques have been compared. First technique uses Gaussian filtering for preprocessing, LoG filtering for enhancement and adaptive thresholding for segmentation purpose. Second technique uses unsharp masking for preprocessing, Gabor wavelet for enhancement and global thresholding for segmentation. The performance of these systems is evaluated on publicly available DRIVE and STARE databases of manually labeled images. Experimental results show that Gabor wavelet method gives best results for vessel enhancement and global threshold gives good results for vessel segmentation in retinal images.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله کامپیوتر , ترجمه مقاله بینایی سنجی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای , ترجمه مقاله Segmentation in Retinal Images