امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

IT و مهندسی کامپیوتر

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 9

مقایسه و ارزیابی روش های کامپیوتری برای افزایش رگ خونی و قطعه بندی در تصاویر شبکیه ای

A Comparison and Evaluation of Computerized Methods for Blood Vessel Enhancement and Segmentation in Retinal Images
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : S. Shabbir & A. Tariq
 • سال انتشار : 2013
 • تعداد صفحات انگلیسی : 4
 • تعداد صفحات فارسی : 14
 • رشته های مرتبط با این مقاله : بینایی سنجی، HIT
 • قیمت بر حسب ریال : 80,000
 • تعداد بازدید : 708
جزئیات بیشتر ودانلود

بررسی پروتکل های مسیر یابی برای شبکه موبایل

Survey of Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Network
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : H. Bakht
 • سال انتشار : 2011
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 26
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 200,000
 • تعداد بازدید : 790
جزئیات بیشتر ودانلود

ابزار داده کاوی

Data mining tools
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : R. Mikut & M. Reischl
 • سال انتشار : 2011
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 19
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 160,000
 • تعداد بازدید : 371
جزئیات بیشتر ودانلود

پردازش پایگاه داده ها و مقایسه بین روش های داده کاوی

Database Preprocessing and Comparison between Data Mining Methods
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Alsultanny
 • سال انتشار : 2011
 • تعداد صفحات انگلیسی : 13
 • تعداد صفحات فارسی : 16
 • رشته های مرتبط با این مقاله : HIT
 • قیمت بر حسب ریال : 160,000
 • تعداد بازدید : 682
جزئیات بیشتر ودانلود

رایانش ابری: موضوعات و چالش ها

Cloud Computing: Issues and Challenges
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : Th. Dillon & Ch. Wu
 • سال انتشار : 2010
 • تعداد صفحات انگلیسی : 7
 • تعداد صفحات فارسی : 20
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 120,000
 • تعداد بازدید : 280
جزئیات بیشتر ودانلود

یک زیرساخت کلیدی عمومی پیشرفته برای امنیت شبکه هوشمند سیستم های بی سیم

An Enhanced Public Key Infrastructure to Secure Smart Grid Wireless Communication Networks
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : D. He & S. Chan
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 7
 • تعداد صفحات فارسی : 23
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مهندسی برق
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 238
جزئیات بیشتر ودانلود

ربات تقلید کننده از انسان بوسیله الگوریتم ردیابی ادغام سنسور و مبتنی بر بینایی

Person Following Robot with Vision-based and Sensor Fusion Tracking Algorithm
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : T. Sonoura & T. Yoshimi
 • سال انتشار : 2008
 • تعداد صفحات انگلیسی : 20
 • تعداد صفحات فارسی : 37
 • رشته های مرتبط با این مقاله : برق و مکانیک
 • قیمت بر حسب ریال : 170,000
 • تعداد بازدید : 257
جزئیات بیشتر ودانلود

طبقه بندی و پیش بینی براساس الگوریتمهای داده کاوی برای پیش بینی دانش آموزان کندذهن در بخش آموزش

Classification and prediction based data mining algorithms to predict slow learners in education sector
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : P. Kaura & M. Singhb
 • سال انتشار : 2015
 • تعداد صفحات انگلیسی : 9
 • تعداد صفحات فارسی : 12
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 120,000
 • تعداد بازدید : 158
جزئیات بیشتر ودانلود

کنترلر چند عاملی مبتنی بر منطق فازی

A fuzzy logic based multi-agents controller
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : E. Olajubu & O. Ajayi
 • سال انتشار : 2011
 • تعداد صفحات انگلیسی : 6
 • تعداد صفحات فارسی : 16
 • رشته های مرتبط با این مقاله : برق
 • قیمت بر حسب ریال : 90,000
 • تعداد بازدید : 284
جزئیات بیشتر ودانلود