امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

مدیریت

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 16

استفاده از مدیریت دانش در ارتباطات بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

The Use of Knowledge Management in Marketing Communication of Small and Medium-Sized Companies
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : P. Mráček & M. Mucha
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 8
 • تعداد صفحات فارسی : 16
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 150,000
 • تعداد بازدید : 708
جزئیات بیشتر ودانلود

سیستم پشتیبانی تصمیم و مدیریت راهبردی دانش محور

Decision support system and knowledge-based strategic management
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : B. Alyoubi
 • سال انتشار : 2015
 • تعداد صفحات انگلیسی : 7
 • تعداد صفحات فارسی : 11
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مديريت اجرايي
 • قیمت بر حسب ریال : 100,000
 • تعداد بازدید : 687
جزئیات بیشتر ودانلود

اسلام و مدیریت منابع انسانی

Islam and human resource management
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : K. Mellahi & P. Budhwar
 • سال انتشار : 2010
 • تعداد صفحات انگلیسی : 9
 • تعداد صفحات فارسی : 8
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 100,000
 • تعداد بازدید : 733
جزئیات بیشتر ودانلود

اندازه گیری بلوغ پروژه مثالی از یک سازمان خودروسازی فرانسوی

Measuring Project Maturity: Example in a French Automotive Organization
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : N. González & F. Marle
 • سال انتشار : 2007
 • تعداد صفحات انگلیسی : 8
 • تعداد صفحات فارسی : 20
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 100,000
 • تعداد بازدید : 295
جزئیات بیشتر ودانلود

چگونگی افزایش ارزش مدل بلوغ مدیریت پروژه به عنوان یک چارچوب کسب و کار محور

How to Increase the Value of the Project Management Maturity Model as a Business-oriented Framework
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : M. Elena Nenni & V. Arnone
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 7
 • تعداد صفحات فارسی : 18
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 80,000
 • تعداد بازدید : 294
جزئیات بیشتر ودانلود

مدلهای بلوغ مدیریت پروژه- مرور انتقادی یک مطالعه موردی در سازمانهای بخش ساخت و مهندسی سوئد

Project Management Maturity Models – A Critical Review A case study within Swedish engineering and construction organizations
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : Backlund, F & Chronéer, D
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 10
 • تعداد صفحات فارسی : 29
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 150,000
 • تعداد بازدید : 284
جزئیات بیشتر ودانلود

استفاده از مدلهای بلوغ برای بهبود فرآیند عملی مدیریت پروژه

Using Maturity Models to Improve Project Management Practice
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : N. Brookes & R. Clark
 • سال انتشار : 2009
 • تعداد صفحات انگلیسی : 11
 • تعداد صفحات فارسی : 16
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 120,000
 • تعداد بازدید : 271
جزئیات بیشتر ودانلود

آموزش سازماني رفتار خريدار سازمانی

The Organizational Buyer Behavior Learning Organization
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : G. Tomas & M. Hult
 • سال انتشار : 1996
 • تعداد صفحات انگلیسی : 11
 • تعداد صفحات فارسی : 19
 • رشته های مرتبط با این مقاله : اقتصاد
 • قیمت بر حسب ریال : 80,000
 • تعداد بازدید : 249
جزئیات بیشتر ودانلود

کاربرد مدل بلوغ مدیریت پروژه برای پیشبرد بهبود سازمانی در شرکتی با مالکیت دولتی

Application of the Project Management Maturity Model to drive Organisational Improvement in a State Owned Corporation
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Korbel & R. Benedict
 • سال انتشار : 2010
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 23
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 184
جزئیات بیشتر ودانلود

مدل تجاری شبکه هوافضا : شواهد و توصیه‌های پیشنهادی

The Aerospace “Networked” Business Model: Evidences and Suggestions
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Corallo & F. Errico
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 9
 • تعداد صفحات فارسی : 22
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مهندسی هوافضا
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 461
جزئیات بیشتر ودانلود

ردیابی گردش وجوه سرمایه فکری

Tracing intellectual capital cash flows
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : I. Herremans & R. Isaac
 • سال انتشار : 2007
 • تعداد صفحات انگلیسی : 10
 • تعداد صفحات فارسی : 15
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 120,000
 • تعداد بازدید : 316
جزئیات بیشتر ودانلود

گزارشی از بهترین تکنیک های منابع انسانی (HR) اکو کانادا

HR Best Practices Report
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : ECO CANADA
 • سال انتشار : 2009
 • تعداد صفحات انگلیسی : 50
 • تعداد صفحات فارسی : 71
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 250,000
 • تعداد بازدید : 229
جزئیات بیشتر ودانلود

قرارگیری اطلاعات بر روی داشبورد با استفاده از شبکه اینترانت

Corporate intranets place information on the dashboard
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : D. Keith Denton
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 5
 • تعداد صفحات فارسی : 10
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 90,000
 • تعداد بازدید : 307
جزئیات بیشتر ودانلود

یکپارچه سازی تولید، موجودی و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری برای یک سیستم موازی دارای مولفه های وابسته

Integrating production, inventory and maintenance planning for a parallel system with dependent components
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : M. Nourelfath & E. Chatelet
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 8
 • تعداد صفحات فارسی : 39
 • رشته های مرتبط با این مقاله : کامپیوتر
 • قیمت بر حسب ریال : 140,000
 • تعداد بازدید : 133
جزئیات بیشتر ودانلود

طراحی سازمان هایی برای اثر بخشی پایدار نمونه ای جدید برای پژوهشگران آکادمیک و سازمان ها

Designing organizations for sustainable effectiveness A new paradigm for organizations and academic researchers
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : S. Mohrman & E. Lawler
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 21
 • تعداد صفحات فارسی : 55
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 150,000
 • تعداد بازدید : 97
جزئیات بیشتر ودانلود