امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

علوم اقتصادی

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 9

ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی : سندی از استرالیا

Voluntary corporate governance structure and financial distress: Evidence from Australia
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : S. Miglani & K. Ahmed
 • سال انتشار : 2015
 • تعداد صفحات انگلیسی : 13
 • تعداد صفحات فارسی : 33
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 368
جزئیات بیشتر ودانلود

کاربرد منطق فازی در تعیین هزینه سرمایه برای فرآیند بودجه ریزی سرمایه

Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : G. Karanovica
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 6
 • تعداد صفحات فارسی : 12
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 90,000
 • تعداد بازدید : 267
جزئیات بیشتر ودانلود

فرار مالیاتی شرکت و بموقع بودن اعلان های درآمد های سالانه

Corporate tax avoidance and the timeliness of annual earnings announcements
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Crabtree & T. Kubick
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 17
 • تعداد صفحات فارسی : 23
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالي
 • قیمت بر حسب ریال : 140,000
 • تعداد بازدید : 346
جزئیات بیشتر ودانلود

تامین مالی سرمایه در گردش

Capital Finance Working
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : فصل 5 کتاب
 • سال انتشار : 2004
 • تعداد صفحات انگلیسی : 20
 • تعداد صفحات فارسی : 39
 • رشته های مرتبط با این مقاله : حسابداری
 • قیمت بر حسب ریال : 140,000
 • تعداد بازدید : 250
جزئیات بیشتر ودانلود

بانکهای جهانی: بانک هایی بهینه برای مشتریان و ثبات مالی

Universal banks: Optimal for clients and financial stability
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : J. Schildbach
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 23
 • تعداد صفحات فارسی : 55
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی،حسابداری
 • قیمت بر حسب ریال : 190,000
 • تعداد بازدید : 260
جزئیات بیشتر ودانلود

تطبیق راهبرد کسب وکار و مشخصه های CIO : تاثیر بر عملکرد سازمانی

Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on organizational performance
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : Y. Li & Ch. Tan
 • سال انتشار : 2013
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 32
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 160,000
 • تعداد بازدید : 537
جزئیات بیشتر ودانلود

بحران مالی 2015

The Financial Crisis of 2015
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : o. Wyman
 • سال انتشار : 2016
 • تعداد صفحات انگلیسی : 28
 • تعداد صفحات فارسی : 33
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 160,000
 • تعداد بازدید : 247
جزئیات بیشتر ودانلود

استفاده از سرمایه فکری در کاربرد های الگوبرداری

Utilising Intellectual Capital in Benchmarking Applications
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. FAZLAGIĆ
 • سال انتشار : 2003
 • تعداد صفحات انگلیسی : 9
 • تعداد صفحات فارسی : 13
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 120,000
 • تعداد بازدید : 213
جزئیات بیشتر ودانلود

خلاصه ای از فرآیند اندازه گیری ROI

Summary Process for measuring ROI
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : HP Invent
 • سال انتشار : 2004
 • تعداد صفحات انگلیسی : 25
 • تعداد صفحات فارسی : 62
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مدیریت، مالی
 • قیمت بر حسب ریال : 150,000
 • تعداد بازدید : 325
جزئیات بیشتر ودانلود