امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

ریاضی

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 4

يك روش عددي مبتني بر طرح كرانك نيكلسون براي معادله برگر

A numerical method based on Crank-Nicolson scheme for Burgers’ equation
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : M. Kadalbajoo & A.Awasthi
 • سال انتشار : 2006
 • تعداد صفحات انگلیسی : 13
 • تعداد صفحات فارسی : 19
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مکانیک، هوافضا
 • قیمت بر حسب ریال : 70,000
 • تعداد بازدید : 259
جزئیات بیشتر ودانلود

مقادیر تکینه از یک تانسور مستطیل شکل حقیقی

Singular values of a real rectangular tensor
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : K. Chang a & L. Qi b
 • سال انتشار : 2010
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 27
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 313
جزئیات بیشتر ودانلود

تخمین حداکثر احتمال امیدهای مرتب شده از متغیرهای دودویی همبسته

Maximum likelihood estimation for ordered expectations of correlated binary variables
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : W. Gamrot
 • سال انتشار : 2013
 • تعداد صفحات انگلیسی : 13
 • تعداد صفحات فارسی : 19
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 110,000
 • تعداد بازدید : 253
جزئیات بیشتر ودانلود

الگوريتم بيشينه سازي اميد بيزين با استفاده از توابع B-Spline: كاربرد در قطعه بندي تصوير

Bayesian expectation maximization algorithm by using B-splines functions: Application in image segmentation
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Hadricha & M. Zribi
 • سال انتشار : 2015
 • تعداد صفحات انگلیسی : 14
 • تعداد صفحات فارسی : 28
 • رشته های مرتبط با این مقاله : کامپیوتر
 • قیمت بر حسب ریال : 130,000
 • تعداد بازدید : 187
جزئیات بیشتر ودانلود