امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

حسابداری

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 4

تئوری قیمت های دارایی بر اساس اطلاعات غیر یکنواخت

A Theory of Asset Prices based on Heterogeneous Information
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : E. Albagli & C. Hellwig
 • سال انتشار : 2013
 • تعداد صفحات انگلیسی : 43
 • تعداد صفحات فارسی : 52
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالي
 • قیمت بر حسب ریال : 250,000
 • تعداد بازدید : 792
جزئیات بیشتر ودانلود

تاثیر چارچوب نظارتی و فاکتور های زیست محیطی بر شیوه های حسابداری توسط شرکت ها در نیجریه

Impact of regulatory framework and environmental factors on accounting practices by firms in Nigeria
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : A. Madawaki
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 9
 • تعداد صفحات فارسی : 15
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 150,000
 • تعداد بازدید : 785
جزئیات بیشتر ودانلود

کنترل بودجه و حسابداری حساب مستقل

budget control and fund accounting
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : S. Popovcic & V. Mizdrakovic
 • سال انتشار : 2014
 • تعداد صفحات انگلیسی : 5
 • تعداد صفحات فارسی : 11
 • رشته های مرتبط با این مقاله : مالي
 • قیمت بر حسب ریال : 90,000
 • تعداد بازدید : 334
جزئیات بیشتر ودانلود

ساختارهای حکومتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ

Governance structures and accounting at large municipalities
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : G. Giroux & A. McLelland
 • سال انتشار : 2003
 • تعداد صفحات انگلیسی : 28
 • تعداد صفحات فارسی : 31
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 90,000
 • تعداد بازدید : 255
جزئیات بیشتر ودانلود