امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

 

بینایی سنجی

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 3

قطعه بندی رگ خونی شبکیه ای

Retinal Blood Vessel Segmentation
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : Sh. Joshi & P.T. Karule
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 4
 • تعداد صفحات فارسی : 9
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 70,000
 • تعداد بازدید : 282
جزئیات بیشتر ودانلود

مکان یابی سریع دیسک بینایی و فرورفتگی در تصاویر شبیکه برای غربالگری بیماری چشم

Fast Localization of Optic Disc and Fovea in Retinal Images for Eye Disease Screening
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : H. Yu & S. Barriga
 • سال انتشار : 2012
 • تعداد صفحات انگلیسی : 12
 • تعداد صفحات فارسی : 23
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 110,000
 • تعداد بازدید : 265
جزئیات بیشتر ودانلود

مورفولوژی (ریخت شناسی) برجسته چشم و تکامل چشم

mastering eye morphogenesis and eye evolution
 • زبان مبدا : انگلیسی
 • نام نویسنده : W. Gehring
 • سال انتشار : 1999
 • تعداد صفحات انگلیسی : 7
 • تعداد صفحات فارسی : 27
 • رشته های مرتبط با این مقاله :
 • قیمت بر حسب ریال : 140,000
 • تعداد بازدید : 278
جزئیات بیشتر ودانلود