امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

ویژگی های مترجم سایت ترجمه

سایت ترجمه

 

یکی از ویژگی های مهم سایت ترجمه تخصصی کاراپن دقت مدیران این سایت ترجمه در انتخاب مترجم است زیرا اگر در یک سایت ترجمه مترجم ها به دقت کافی انتخاب نشوند علاوه بر اینکه باعث به وجود آمدن اشتباه در ترجمه تخصصی و یا ترجمه مقاله می شوند بلکه از اعتبار سایت ترجمه هم کاسته می شود و دیگر مراجعه کننده ای آن سایت نخواهد داشت.در ادامه ویژگی هایی از مترجم را بیان می کنیم که برای مراجعه به سایت ترجمه می توانید با این معیار ها مترجم های آن سایت ترجمه را بسنجید.

در واقع یک مترجم خوب باید یک سری ویژگی های ذاتی برای مترجم شدن را داشته باشد که عبارت اند از استعداد در تجزیه و تحلیل و ترکیب ، دلبستگی به زبان،رغبت و تمایل به کار انفرادی ، قابلیت تمرکز ، توانایی کار منظم،حس کنجکاوی و... که باید در ذات هر فردد مترجم باشد تا بتواند ترجمه مقاله مناسب را ارائه دهد اما این ویژگی ها مختص به حرفه ترجمه نمی باشد.

از ویژگی های مهم یک مترجم که باید توسط سایت ترجمه مشخص شود این است که آیا تسلط دانشجو بر برخی از جنبه های بنیادی فرآیند های شناختی ترجمه را می توان به وسیله عوامل دیگری غیر از دخل و تصرف در زبان تسریع و تکمیل کرد و به رشد آنها کمک نمود.

 

 

برچسب ها : ترجمه مقاله , ترجمه تخصصی , سایت ترجمه