امروز چهارشنبه 02 / 12 / 1396

هوش مصنوعی و سایت ترجمه

CMS Credits

سایت ترجمه

 

شاید تا بحال با ود فکر کرده باشید که سایت ترجمه ها چگونه کار میکنند که می توانند هر کلمه ای را ترجمه کنند. قابلیت اصلی سایت ترجمه ها این است که هر ترکیبی از یک کلمه را می تواند ترجمه کند که این امر نیازمند هوش مصنوعی است در واقع سایت ترجمه ای بهتر است که از هوش مصنوعی در ترجمه مقاله و سایت ترجمه خود بیشتر بهره برده باشد. 

در واقع هوش مصنوعی باید تشخیص دهد که کدام چند کلمه را در سایت ترجمه با هم ترجمه کند و همچنین اگر سایت ترجمه از هوش مصنوعی قوی برخوردار باشد یعنی برنامه نویسی هوش آن دقیق باشد می تواند معنی خاص هر اصطلاح را با توجه به جمله تعیین کند.

سایت ترجمه هایی که تنها ترجمه تحت اللفظی را ارائه می دهند از برنامه هوش مصنوعی خوبی برخوردار نیستند و تنها با استفاده از دیتا بیس خود هر کلمه را ترجمه میکنند ولی سایت ترجمه هایی مثل گوگل ترنسلیت دارای برنامه هوش مصنوعی فوق العاده ای هستند که می تواند آن واحد هر ترکیب از یک کلمه را ترجمه کند.

برچسب ها : هوش مصنوعی و سایت ترجمه , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه مقاله ,