امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

نکات سایت ترجمه

سایت ترجمه

 

معمولا افراد فکر میکنند که سایت ترجمه به سایتی مثل گوگل ترنسلیت گفته می شود که می تواند ترجمه هر کلمه را بیان کند. 

در واقع سایت ترجمه در صورتی مناسب است که بتواند یک جمله را به درستی ترجمه کند ، این به این معناست که با وارد کردن جمله در سایت ترجمه ، سایت ترجمه آن را به راحتی ترجمه کند و جمله بندی دقیق و درستی داشته باشد. در غیر اینصورتی سایت ترجمه ای که تنها کلمات را ترجمه کند نمی تواند با ترجمه تک تک کلمات معنا و مفهوم جمله را برساند.

همه ما از اساتید خود شنیده ایم که ترجمه هر کلمه در جمله معلوم می شود و اگر سایت ترجمه ای بخواهد تنها جمله را کلمه به کلمه ترجمه کند نمی تواند معنای دقیق یک کلمه را در آن جمله به ما بگوید. به عنوان مثال کلمه close به معنای بستن است اما در صورتی که در جمله به عنوان صفت بکار برود معنای نزدیک می دهد که مشکل عمده سایت ترجمه های این است که نمی توانند اجزای جمله را تشخیص بدهند.

 

برچسب ها : نکات سایت ترجمه , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه مقاله