امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

همکاران

 

اعضاي رسمي سايت ترجمه تخصصي كاراپن

 

 

همکاران ترجمه تخصصی

    دكتر محمد حسين نسيم

   سمت:مديريت سايت

   دانش آموخته دانشگاه صنعتي اميركبير 

 

manager@karapen.ir

 

همکاران ترجمه تخصصی

   دكتر بهناز حيدرزاده

   سمت: ادمين سايت

   دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تبريز

 

info@karapen.ir

همکاران ترجمه تخصصی

   مهندس حجت تنكابني

   سمت: سرگروه تيم بازرسين محصولات

   دانش آموخته دانشگاه تهران

 

sendfile@karapen.ir

همکاران ترجمه تخصصی

   دكتر بهنوش حيدرزاده

   سمت: سرگروه تيم بازرسين رزومه مترجمين و استخدام مترجم

   دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي

 

translator@karapen.ir

 

همکاران ترجمه تخصصی

   مهندس دنيا نهضتي

   سمت: امور مالي و حسابداري

   دانش آموخته دانشگاه شهيد بهشتي

 

groupmali@karapen.ir

 

همکاران ترجمه تخصصی

   مهندس بهزاد ملكي

   سمت: ايميل ماركتينگ و توليد محصول و محتوي

   دانش آموخته دانشگاه تهران

 

business@karapen.ir

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها : ترجمه مقاله , ترجمه تخصصی , سایت ترجمه