امروز جمعه 04 / 12 / 1396

ترجمه مقاله مروری

CMS Credits

ترجمه مقاله

 

مقاله دارای انواع متلفی است که هرکدام از آنها شیوه نگارش خاص خود را دارد که باید طبق آن روش مقاله خود را بنویسید اما یک نوع خاص مقاله ، مقاله مروری است که نویسنده باید قبل از نگارش مقاله چندین مقاله مرتبط با موضوع مدنظر خود را مطالعه نماید و سپس مقاله مورد نظر خود را بنویسد که گاهی اوقات باید برای نگارش مقاله مروری از مقاله های خارجی استفاده کنید و ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی را انجام دهید تا بتوانید مطالب آن مقاله را درک کرده و سپس مقاله خود را با برداشتی از آن ترجمه مقاله ها بنویسید.

اما برای نگارش مقاله مروری باید توجه کنید که گاهی اوقات ممکن است ترجمه مقاله ای که انجام می دهید بسیار تخصصی باشد که مجبور به ترجمه تخصصی بشوید که می توانید ترجمه تخصصی و یا همینطور ترجمه مقاله خود را به موسسات معتبری چون سایت ترجمه تخصصی کاراپن مراجعه نمایید تا ترجمه تخصصی و ترجمه مقاله شما را انجام دهند.

اما گاهی اوقات نیز ممکن است برای نگارش مقاله مروری بخواهید مقاله مروری خود را از مقاله های فارسی بنویسید و سپس برای مجلات خارجی برای چاپ مقاله بفرستید که باید توجه داشته باشید که برای این کار اولا باید قواعد نگارش مقاله را رعایت نمایید و سپس ترجمه مقاله خود را از فارسی به ترجمه مقاله انگلیسی انجام دهید تا بتوانید برای مجلات معتبر آن را بفرستید.

 

ترجمه مقاله

برچسب ها : ترجمه مقاله مروری , ترجمه مقاله , ترجمه تخصصی ,