امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی

ترجمه تخصصی

 

یکی از رشته های معروف که زمینه های ترجمه تخصصی در آن زیاد است رشته تربیت بدنی است که به دلیل تنوع در گرایش های این رشته زمینه های ترجمه تخصصی زیادی به وجود آمده است.رشته تربیت بدنی را در واقع می توان یکی از زیر شاخه های رشته پزشکی دانست که برای فهم متون آن و همچنین استفاده از آنها به ترجمه تخصصی نیاز داریم.

اما برای اینکه بتوانید ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی را انجام دهید اولا به آشنایی در ترجمه تخصصی نیاز دارید که این امر تنها با چند انجام دادن ترجمه تخصصی بدست می آید زیرا ترجمه تخصصی مثل ترجمه معمولی نیست که تنها جملات را تحت اللفظی ترجمه کنید بلکه باید مفهوم جملات را با ترجمه تخصصی به خوانندگان برسانید.

نکته دیگری که در ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی وجود دارد این است که باید با اصطلاحات تخصصی این رشته آشنا باشید زیرا بیشترین مشکل مترجم های عادی با متون تخصصی ترجمه تخصصی اصطلاحات است که تنها با تکرار و آموزش ترجمه تخصصی می توانید آنها را بیاموزید و می توانید ترجمه تخصصی را انجام دهید.

در ادامه تعدادی از گرایش ها و موضوعات مهم ترجمه تخصصی در رشته تربیت بدنی را معرفی کرده ایم که می توانید برای ترجمه تخصصی از این موضوعات استفاده کنید:

1-  تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی

2- جامعه شناسی ورزشی

3- مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

4-ترجمه تخصصی رفتار حرکتی

5- فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

6- فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش

7-ترجمه تخصصی مدیریت ورزشی

8-مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه های ورزشی

9- مدیریت ورزشی-مدیریت رویداد های ورزشی

10- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی

 11-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی

12- فیزیولوژی ورزشی-فیزیواوژی ورزشی کاربردی

13- ترجمه تخصصی رفتار حرکتی-رشد حرکتی

 

ترجمه تخصصی تربیت بدنی

برچسب ها : ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی , ترجمه تخصصی , ترجمه مقاله , سایت ترجمه